KOOLITUS: Kõik uus ja oluline tsiviilkohtumenetluses

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 31.10.2012 - 31.10.2012 Registreerimise lõpp: 29.10.2012 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Edu eraõiguslike vaidluste lahendamisel eeldab mitte üksnes menetlusreeglite suurepärast tundmist, vaid ka probleemide nägemist ja oskust neid ületada. Koolitusel käsitletakse kuidas uued seadusemuudatused tsiviilkohtumenetluses mõjutavad seniseid põhimõtteid; lisaks keskendutakse korduvatele vigadele ja nende vältimisele kohtu vaatenurgast lähtuvalt. Samuti annab koolitus parema ettekujutuse kohtu ootustest menetlusosaliste menetlusdokumentidele ja toimingutele, rõhuga apellatsioonikohtu nägemusele.

Koolitus toimub ettekande ja diskussiooni vormis.

Koolituse viib läbi Malle Seppik, kes on Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik alates ringkonnakohtu moodustamisest (1993) ja selle kohtu tsiviilkolleegiumi esimees. Samuti on ta aastaid osalenud justiitsministeeriumi juurde moodustatud  tsiviil- ja tsiviilkohtumenetlusõiguse ekspertgrupi töös ning olnud seega eraõiguse ja tsiviilkohtumenetluse reformi juures.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Kõik uus ja oluline tsiviilkohtumenetluses


10:00 - 12:00

 • Malle Seppik

  Tallinna Ringkonnakohus, kohtunik ja tsiviilkolleegiumi esimees

Malle Seppik
Tallinna Ringkonnakohus, kohtunik ja tsiviilkolleegiumi esimees

 • kas tsiviilkohtumenetluse reeglid võimaldavad tulemust prognoosida?
 • kuivõrd puudutavad TsMS-i viimased muudatused tsiviilkohtumenetluse põhimõtteid?
 • hagiavalduse sisu eeldused, et nõudel oleks edu väljavaateid;
 • mis on kohtu selgitamiskohustus ja kas sellel on piirid?
 • tsiviilasja hind ja selle kindlaksmääramise seos menetlusnormide muutumisega;
 • riigilõivu seos tsiviilasja hinna kohta käivate normide muutumisega;
 • riigilõivu tagastamine, sealhulgas põhiseadusvastasuse põhjendusel;
 • ringkonnakohtu istungil menetlusosalistelt oodatav;
 • apellatsioonikohtu kontrolli ulatus

Lõunapaus


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:45 - 14:45

Malle Seppik
Tallinna Ringkonnakohus, kohtunik ja tsiviilkolleegiumi esimees

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei