KOOLITUS KOOSTÖÖS KPMG-ga: Kuidas vähendada tugiteenustega seotud riske organisatsioonis?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 22.11.2011 - 22.11.2011 Registreerimise lõpp: 15.11.2011 Kestvus: Asukoht: Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt 4, Tallinn) Hind: Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt 4, Tallinn) € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%
 • Kas tead, mis ohustab Sinu tööalaste eesmärkide saavutamist?
 • Kui palju võib personaliga seotud risk Sinu ettevõttele või asutusele maksma minna?
 • Kas Sinu organisatsiooni IT inimesed teavad, milline on kõige kriitilisem osa infosüsteemidest?
 • Kas Sinu ettevõtte või asutuse arendusprojektid lõppevad alati tähtaegselt ja püsivad eelarves?

 

Teadlikult või alateadlikult tegelevad organisatsiooni tipp- ja keskastme juhid riskide analüüsimise, ennetamise ja maandamisega. Üldjuhul on põhitähelepanu all riskid, mis seotud finantside ja põhitegevusega (nt tehnoloogia, teenuse iseloom, tööohutus jmt). Tugiteenused, nagu personal, IT ja arendustegevused ei tõstatu esimeses järjekorras päevakorda. Küll aga saavad need riskid juhtide tähelepanu osaliseks peale juhtumeid, mis ettevõttele või asutusele kalliks maksma lähevad.

Koolituse töövorm ja sisu erineb tavapärasest riskijuhtimise koolitusest. Seekord vaatame organisatsiooni sisse ja räägime ainult nendest ohtudest, mida saame kontrollida. Koolitus viiakse läbi interaktiivselt ehk arutletakse personaalsetest tööala riskidest ning leitakse üheskoos parimad lahendused nende vähendamiseks.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine


09:45 - 10:00

Häälestumine „Riskidega või ilma? Eduka riskijuhtimise põhitõed“


10:00 - 10:30

Karin Rätsep
KPMG Baltics, ärinõustamisteenuste juht

Karin Rätsep on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse eriala ning omab EBSi magistrikraadi organisatsiooni juhtimises ja konsultatsioonis. Karin töötab KPMG-s alates 2008. aasta juulist ning on KPMG ärinõustamise  juht. Varasemalt töötas Karin Integratsiooni Sihtasutuse administratiivdirektorina vastutades tugifunktsioonide tõhusa ja tulemusliku toimimise eest. KPMG-s on Karin nõustanud erinevaid organisatsioone nii  riskijuhtimissüsteemi arendamises, projektide riskijuhtimises, riskipõhises planeerimises, kui ka riskide hindamises. Karinil on varasem sise- ja väliskoolitaja kogemus nii riskijuhtimises, siseauditeerimises kui ka projektijuhtimises. Viimastel aastatel on ta osalenud Euroopa Komisjoni Tervise- ja Tarbijaküsimuste Direktoraadi riiklike loodud ekspertgrupi liikmena riskipõhise planeerimise juhendmaterjalide väljatöötamises. Samuti on ta Rahandusministeeriumi Siseaudiitorite Kutsekomisjoni liige.

Kohvipaus, jagunemine töögruppidesse


10:30 - 10:45

Praktiline töö gruppides

Paralleelselt toimub kolm töögruppi. Soovime, et erinevate ettevõtete või asutuste keskastmejuhid ja -spetsialistid, kes vastutavad inimeste, infosüsteemide ja arendusprojektide juhtimisega seotud valdkondade eest, saaksid võimaluse koos analüüsida:

IT valdkonna töögrupp


10:45 - 12:15

 • Janno Kase

  KPMG Baltics, IT nõustamise teenusvaldkonna juht

Janno Kase
KPMG Baltics, IT nõustamise teenusvaldkonna juht
 • Milliseid riske tuleb IT valdkonnas arvesse võtta?
 • Millised on nende riskide mõjud organisatsioonile?
 • Parimaid praktikaid, kuidas mõistlike kuludega riske IT valdkonnas ennetada ja maandada

Praktilise ülesandena võetakse läbi kogu IT riskide juhtimise protsess, peatudes muuhulgas ka põnevatel näidetel laiast maailmast (näiteks mustad luiged ehk Black Swans).

Janno Kasetöötab KPMG ärinõustamisteenuste osakonnas IT nõustamisteenuste juhina. Janno töötab KPMG-s alates 2004. aastast. Ta on nõustanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente. Peamised teenused on seotud ettevõtte sisekontrollisüsteemiga, IT nõustamise ja auditeerimisega ning riskide juhtimisega. Varasem töökogemus pärineb Justiitsministeeriumist, puutudes kokku suure organisatsiooni sisekontrolli hindamisega. Janno omab rahvusvaheliselt tunnustatud IT riskide alast sertifikaati (Certified in Risk and Information Systems Control, CRISC) ning siseaudiitori (CIA) ja infosüsteemide audiitori (CISA) sertifikaati. Infoturbe alaste teemade koolitajana on Janno olnud tegev aastast 2005. Ühtlasi Janno on Rahvusvahelise Siseaudiitorite Ühingu ja Rahvusvahelise Infosüsteemide Audiitorite ühingu liige, Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühingu asepresident.

Personali valdkonna töögrupp


10:45 - 12:15

 • Estel Pukk

  Tallinna Vesi, korporatiivteenuste juht

Estel Pukk
Tallinna Vesi, korporatiivteenuste juht
 • Milliseid riske personalijuhtimise valdkonnas tuleb arvesse võtta?
 • Millised on nende riskide mõjud organisatsioonile?
 • Parimaid praktikaid, kuidas mõistlike kuludega personali riske ennetada ja maandada

 

Töötoa käigus viiakse läbi riskide kaardistamine praktiliste näidete varal, mille järgi teostatakse riskide mõju ja tõenäosuse hindamine. Kõrge mõju ja tõenäosusega riskidele viiakse läbi ennetamise ja/või maandamise võimaluste analüüs.

Estel Pukkon lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse eriala. Alates 2007. aastast töötab Estel AS Tallinna Vesi korporatiivteenuste juhina ja vastutab personalijuhtimise, sise- ja kliendikommunikatsiooni ning haridusprogrammide eest, kuuludes ühtlasi ka ettevõtte tippjuhtkonda. Varem on Estel töötanud juhatuse esimehena ja osakonna juhina (AS Erahariduskeskus, Mainori Kõrgkool, MTÜ Clarus) projekti- ja programmijuhina (SA Avatud Eesti Fond, Integratsiooni SA, MTÜ Clarus, AIESEC Eesti jt). Koolitaja ning kõrgkooli õppejõuna on ta olnud tegev alates 1997. aastast, spetsialiseerudes peamiselt projektijuhtimisele ja meeskonnatööle ning nendega seotud valdkondadele. Samuti tegutseb Estel karjäärinõustajana.

Projektijuhtimise töögrupp


10:45 - 12:15

Zinaida Tšukrejeva
KPMG Baltics, ärinõustaja
 • Milliseid riske projektijuhtimise valdkonnas tuleb arvesse võtta?
 • Millised on nende riskide mõjud organisatsioonile?
 • Parimaid praktikaid, kuidas mõistlike kuludega projektijuhtimise riske ennetada ja maandada

Töötoa käigus käsitletakse projektijuhtimise põhilisi riske nt ajakavaga, ressurssidega ja tulemusega seotud riske. Töötatakse välja riskide tuvastamise ja hindamise loogika ning määratakse maandamise ja seire tegevused. Samuti seostakse riskijuhtimise protsessi etapid projektijuhtimise etappidega.

Zinaida Tšukrejevaon lõpetanud Chalmers Technical University Rootsis magistriõppe tootmise- ja operatsioonide juhtimise eriala. Alates 2007. aastast töötab Zinaida KPMG Baltics OÜ-s ärinõustajana, kus tema peamisteks töövaldkondadeks on muudatuste juhtimise protsessi (sh strateegiline tulemuslikkuse mõõtmine) nõustamine ja riskijuhtimise süsteemi arendamine ja juurutamine. Varasem töökogemus on seotud Kalev Chocolate Factory AS-iga, kus Zinaida tegeles uute toodete projekti juhtimisega. KPMG-s on Zinaida nõustanud erinevaid ettevõtteid ja riigisektori asutusi riskide tuvastamises ja hindamises. Koolitajana on Zinaida olnud tegelev alates 2008. aastast, esinenud nii KPMG poolt korraldatud seminaridel kui ka EBS-i magistrikursusel, spetsialiseerudes peamiselt strateegilise tulemuslikkuse mõõtmise valdkondadele.

Kohvipaus


12:15 - 12:30

Praktiline töö gruppides jätkub Tulemuste kokkuvõtmine


12:30 - 14:30

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei