Üldinfo

Toimumise kuupäev:
21.08.2012
Registreerimise lõpp:
16.08.2012
Asukoht:
Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
138 € + km

Hea keelekasutus on väga oluline mainekujundaja. Nii nagu iga tekst, mis asutusest välja läheb, on selle asutuse visiitkaart, nii on ka iga esinemine koosolekul või esitlusel oluline muljekujundaja. Seepärast on tähtis, et ametialases suhtluses kasutataks korrektset ja ladusat eesti keelt.

Koolitus pakub võimaluse värskendada juba olemasolevaid õigekirjateadmisi, viia end kurssi uuemate reeglimuutustega ning saada tuge korrektse ja viisaka ametialase suulise ja kirjaliku eesti keele kasutamiseks.

Koolituse viib läbi Reili Argus, Tallinna ülikooli eesti keele professor ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 11:00

Õige eesti keele kasutamine suulisel väljendamisel töökeskkonnas

  • Reili Argus

    Reili Argus

    Eesti Keele ja Kultuuri Instituut, Tallinna Ülikooli eesti keele professor ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige


Reili Argus

Tallinna Ülikooli eesti keele professor ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Kuidas esineda ja ennast väljendada nii, et see oleks mõjuv ja korrektne? Suulise väljendusoskuse üldised probleemid: mõtte selge väljendamine, sissejuhatused, levinumad välditavad stampsõnad ja –konstruktsioonid, ebasobivad vormid, suulise suhtluse etikett.

11:00 - 12:00

Õige eesti keele kasutamine kirjalikul väljendamisel töökeskkonnas

Reili Argus
Tallinna Ülikooli eesti keele professor ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Kuidas tulla toime üha muutuvas eesti keeleruumis? Keelelised abimaterjalid ja infoallikad. Viimased eesti õigekirjas toimunud reeglimuutused. Veaohtlikke keelekasutuskohti, nt suur ja väike algustäht, kuupäevad-aastaarvud, nimede käänamine, lühendid.

12:00 - 12:30

Püstijala lõuna

12:30 - 14:30

Koolitus jätkub

Reili Argus
Tallinna Ülikooli eesti keele professor ja Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Õige eesti keele kasutamine kirjalikul väljendamisel töökeskkonnas.

Kuidas kasutada ametitekstis viisakat eesti keelt? Pöördumised, info paigutamine kirjas, viisakad sõnad ja väljendid, emotsioonide väljendamine ametikeeles,  tooni valik, kantseliidi ja stampsõnade vältimise võimalusi.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei