Koolitus: Kriisikommunikatsioon ning emotsionaalne toimetulek kriisisituatsioonis

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 18.02.2016 - 18.02.2016 Registreerimise lõpp: 27.01.2016 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 168 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kriis võib tabada igat organisatsiooni sõltumata tema edukusest. Selleks, et organisatsiooni eesmärgid, maine ning usaldusväärsus ei kannataks, on oluline kommunikatsioonitegevusi planeerida viisil, mis aitab võimalikke kriise ennetada või neutraliseerida.

Kriisiolukordades on häiritud lisaks ettevõtte toimimisele ka seal töötavate inimeste emotsionaalne pool. Tekivad kahtlused organisatsiooni suhtes ehk kaob usaldus ning kaalutakse „uppuvalt laevalt“ lahkumist.

Kriisiolukord nõuab väga kiiret ning oskuslikku reageerimist suhtluses nii avalikkusega kui ka organisatsiooni siseselt.

Koolituspäeva viivad läbi kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn ning kommunikatsiooni praktik ja õppejõud Kaja Tampere.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Emotsionaalne toimetulek organisatsiooni kriisisituatsioonis


10:00 - 12:00

Enamasti nimetatakse kriisiks ootamatut olukorda, mis toob kaasa tasakaalu rikkumise elu nõuete ja toimetuleku vahel, mil kriisi sattunud inimene tajub talumatult rasket seisundit ja kogu senise elukvaliteedi häiritust. Olukorraga toimetulekuks sageli ei piisa olemasolevatest ressurssidest (teadmised, oskused, vahendid jne). Üksikisiku tasandil muutub hädavajalikuks psühholoogiline esmaabi, pädev konsulteerimisvõimalus, selgelt arusaadav ning lahendusi pakkuva toetuse saamine. Valdavalt psühholoogilist nõustamist ettevõtte tasandil üksikisikutele ei pakuta. Kuidas anda kriisiolukorras „esmaabi“ ning millal tuleb kaasata psühholoog?

 • Miks on kriisikommunikatsioon juhtimisinstrumendina oluline ja kuidas seda mõjutab oskuslik emotsioonide juhtimine kriitilistes oludes? Mil moel üldse saab emotsioone juhtida?
 • Kuidas testida, et kriisijärgselt on organisatsiooni võtmeisikud kriisieelse suhtlusvalmidusega?
 • Toome mõned näited, et mõista organisatsiooni kriisi võimalikult laialt ja üksikisiku rolli selles (nt asutuse tippspetsialist ei suuda enam töötada, sest tema juhitud auto viis surmaga lõppenud avariini; kollektiiv on hajevil, kuna mitmed nägid kolleegi hukkumist töökeskkonnas, juhtkonnaliikme abikaasa korraldab tööruumides avaliku skandaali abikaasa häbistamiseks jne). Kuidas mõista, et üks ja sama sündmus on ühe jaoks kriis, teisele mitte?

Lõuna restoranis Senso


12:00 - 13:00

Praktiline toimetulek kriisisituatsioonis


13:00 - 15:00

 • Kaja Tampere

  Kaja Tampere

  kauaaegne organisatsioonikommunikatsiooni uurija ja õpetaja

 • Riskide hindamine ja kriiside ennetamine - organisatsiooni otsuste strateegiline planeerimine kriisikommunkatsiooni vaatevinklist
 • Kriiside ära tundmine - kust alates me räägime kriisist? Mis on kriis ja mis ei ole kriis
 • Situatsiooniteooria - kriisi kommunikatsiooni praktikate vundament
 • Meedia roll kaasaegses kriisikommunikatsioonis
 • Näpunäiteid (tark mees taskusse) kriisiolukorras toimimseks

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Kommunikatsiooni juhid ja spetsialistid, personalispetsialistid, infojuhid, juhiabid, valdkondade juhid, väike- ja keskmiste ettevõtete juhid, turundusjuhid ja- spetsialistid ning kõik teised organisatsiooni kommunikatsiooni eest vastutajad

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 27.01.2016;
50% maksumusest ajavahemikul 28.01 – 10.02.2016. Kui loobutakse hiljem kui 10.02.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.