Üldinfo

Toimumise kuupäev:
07.02.2013
Registreerimise lõpp:
05.02.2013
Asukoht:
Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
158 € + km

Seekordsel maksukontrolli koolitusel võetakse vaatluse alla, millised on maksuhalduri prioriteedid ettevõtete kontrollimisel 2013. aastal ning antakse nõu, mida teha, kui maksuhaldur uksele koputab.

Viimasel ajal on tunda maksuhalduri poolt kontrollitegevuse tugevnemist, tööle on võetud kümneid uusi revidente. Kuna maksukontroll võib sageli tulla üllatusena, on mõistlik juba varem teada  oma õigusi ja kohustusi ning omada ülevaadet maksuhalduri praktikast. Üha enamatel juhtudel üritatakse kvalifitseerida tehinguid ümber, käsitleda arveid fiktiivsete arvetena ning nõuda maksuvõlga vastutusotsuse alusel sisse juhatuse liikmetelt.

Kas maksuhalduril on õigus siseneda maksumaksja ruumidesse ning avada uksi, sahtleid, jne? Kas maksuhalduril on õigus võtta kaasa asju ja dokumente? Millist teavet peab maksuhaldurile edastama?

Nendele küsimustele vastab ja viib läbi koolituspäeva Marko Saag, advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat ning Tallinna Tehnikaülikooli lektor.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega

10:00 - 11:30

Maksumaksja ning maksuhalduri õigused ja kohustused menetluses

 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Marko Saag
Advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat, Tallinna Tehnikaülikooli lektor

 • Kuidas maksumenetlus algab ja kellele peab dokumendid toimetama?
 • Millised on esmased toimingud?
 • Millised on maksuhalduri õigused ja kohustused?
 • Millised on maksumaksja õigused ja kohustused?

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 12:45

Vaatlusest, dokumentide ning asjade äravõtmisest ja teabe andmisest detailsemalt

Marko Saag
Advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat, Tallinna Tehnikaülikooli lektor

 • Kuidas viiakse läbi vaatlust?
 • Kas maksuhalduril on õigus siseneda maksumaksja ruumidesse ning avada uksi, sahtleid, jne?
 • Kas maksuhalduril on õigus võtta kaasa asju ja dokumente?
 • Millist teavet peab maksuhaldurile edastama?

12:45 - 13:30

Lõunapaus

13:30 - 15:25

Fiktiivsed arved. Millal ei ole tehingut toimunud?

Marko Saag
Advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat, Tallinna Tehnikaülikooli lektor

 • Ülevaade kohtupraktikast fiktiivsete arvete osas
 • Millistele asjaoludele tuginedes loetakse arveid fiktiivseks?
 • Kuidas parandada oma sisekontrollisüsteemi, et vältida fiktiivsete arvete sattumist raamatupidamisse?

Maksuvõla sissenõudmine juhatuse liikmelt (vastutusotsus)

 •  Millal on õigus nõuda tasumata makse sisse juhatuse liikmelt?
 • Millal juhatuse liige vastutab maksumaksja poolt tasumata maksude eest?
 • Milliseid toiminguid teeb maksuhaldur juhatuse liikmelt tasumata maksude nõudmisel?

15:25 - 15:30

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei