Koolitus: Kuidas juhtida andekaid ja raskesti juhitavaid?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.05.2017 - 25.05.2017 Registreerimise lõpp: 23.05.2017 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 189 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Et olla edukas juht, pead olema kompetentne oma valdkonnas. Kuid ainuüksi sellest ei piisa. Sul peab olema ka mõjuvõimu. Mõjuvõimu abil saad kaasata toetajaid ja tulla toime vastuseisjatega. Vastuseisu kohtab juht paraku mitmetes olukordades: eesmärkide, strateegiate, lahenduste, normide ja tegevuste kokkuleppimisel; igapäevaprobleemide lahendamisel; uuenduste algatamisel ja elluviimisel jne.

Kui paljude inimestega saavad juhid enamasti hästi hakkama, siis mõni töötaja osutub neile tõeliseks peavaluks. Osa tõrksaid inimesi ajab jäigalt oma joont, takistab ühist tegevust, ei arvesta teiste valdkondade vajaduste ja soovidega ning kulutab vaidlemisele palju aega. Need inimesed on raskesti juhitavad, kuna juht ei oska nendega midagi peale hakata. Eriti valus on see siis, kui vastuseisja on staar – väga kompetentne ja tõhus oma valdkonnas. Teda ei saa ära ka saata. Selles olukorras ei aita miski muu, kui ühise eesmärgi ja reeglite oskuslik kokkuleppimine ja sellest kinnipidamine.

Koolituse eesmärk on täiendada juhtidel oskust juhtida andekaid ja raskesti juhitavaid inimesi.

Koolituse tulemusel suureneb juhtidel oskus kaasata andekaid ja raskesti juhitavad dialoogi, jõuda nendega töötavale kokkuleppele ning tagada kokkuleppest kinnipidamine.

Koolitusel rakendavad juhid õpitud teadmisi ja oskusi juhtumite aruteludes ja harjutustes ning teadvustavad oma tugevusi ja arenguvajadusi vastuseisjate juhtimisel.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Ühise eesmärgi kokkuleppimine


10:00 - 12:00

 • Mait Raava

  Mait Raava

  Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

 • Miks inimesed vastu hakkavad – mis on andekate ja teiste inimeste erinevad motiivid?
 • Kuidas juht teeb raskesti juhitavale inimesele ühise eesmärgi köitvaks?
 • Kuidas kaasata teisi meeskonnaliikmeid vastuseisjaga ühises eesmärgis kokkuleppele?

Toekas kohvipaus


12:00 - 12:30

Ühistes reeglites kokkuleppimine


12:30 - 13:20

Miks peab juht enamasti ise esimesena tegutsema vastuseisu ületamisel?
Kuidas eristada õhkõrna piiri isiklikuks minemise ja tegudele keskendumise vahel?
Kuidas juht jõuab vastuseisjaga ühistes reeglites kokkuleppeni?

Ühistest kokkulepetest kinnipidamine


13:20 - 13:40

Kuidas jälgida andeka ning raskesti juhitava inimese tegevust, kontrollida ja anda talle tagasisidet?
Miks on oluline anda nendele inimesele valdavalt positiivset tagasisidet?
Kuidas juht tagab kokkuleppest kinnipidamise?
Mida teeb juht siis, kui vastuseisja murrab kokkulepet?

Kokkuvõte õpitust ja soovitused


13:40 - 14:00

 • Mait Raava

  Mait Raava

  Pro Konsultatsioonid, juhtimiskonsultant

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juhid tipp-, kesk- ja esmatasandil - seega kõik, kellel on alluvad.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 03.05.2017; 50% maksumusest ajavahemikul 04.05– 18.05.2017. Kui loobutakse hiljem kui 18.05.2017 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Maarja Püssim

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.