KOOLITUS: Muudatused Eesti konkurentsiseaduses ning hinnateemad Eesti ja teiste liikmesriikide praktikas

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.01.2013 - 23.01.2013 Registreerimise lõpp: 21.01.2013 Kestvus: Asukoht: Hind: € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade konkurentsiseaduse viimastest muudatustest, mis on valdavalt suunatud Konkurentsiameti uurimis- ja sekkumisõiguste laiendamisele, sh selgitada nende muudatuste tausta ning praktilist mõju Eesti ettevõtetele.

Samuti käsitletakse koolitusel konkurentsireeglite ja konkurentsiasutuste (sh Konkurentsiameti) tegeliku praktika pinnalt ettevõtete hinnakujundust otseselt puudutavat ja viimasel ajal väga aktuaalset teemaderingi:

 • klientide erinev hinnakohtlemine (nn hinnadiskrimineerimine)
 • hindade kujunemine tarneahelas (edasimüügihinna fikseerimise keeld)

Koolituse viib läbi vandeadvokaat Rene Frolov, kes on praktiseerinud konkurentsiõigust ligi 10 aastat ja on advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE konkurentsiõiguse valdkonna juht Eestis. Rene on õppinud konkurentsiõigust nii Eesti, Suurbritannia kui USA ülikoolides ja olnud praktikal mh Euroopa Komisjonis.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Olulisimad muudatused konkurentsiseaduses ja nende praktiline tähtsus


10:00 - 11:00

 • Rene Frolov

  Rene Frolov

  FORT advokaadibüroo partner/vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige

Rene Frolov
TARK GRUNTE SUTKIENE, konkurentsiõiguse valdkonna juht Eestis

 • Konkurentsiameti õiguste laiendamisele suunatud olulisimad muudatused
  - ameti õigus kehtestada konkurentsi kahjustamise ohu korral omal algatusel ettevõtja suhtes nn ajutusi meetmeid kestusega 3-12 kuud
  - ameti õigus kiita heaks ja muuta ettevõtjale siduvaks ettevõtja poolt välja pakutud meetmed, mis on suunatud konkurentsiolukorra parandamisele ja ameti menetluse lõpetamisele
  - ameti õigus nõuda tagasisidet KonkA poolt antud konkurentsiolukorra parandamisele suunatud soovituse täitmise või mittetäitmise põhjuste kohta
  - ameti õigus sundida ettevõtjat mh täieliku ja õige teabe andmisele, esitatava teabe ärisaladuseks lugemise põhjendamisele, samuti teabest mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte koostamisele
 • Muud praktilisemat tähtsust omavad muudatused:
  - muudatused eri- või ainuõigust omava ettevõtja käsitluses
  - täpsustused nn põllumajandustootjate erandis ja ettevõtja mõistes

Hinnateemad Eestis ja teistes liikmesriikides - reeglid ja tegelik praktika (I osa)


11:00 - 12:00

Rene Frolov
TARK GRUNTE SUTKIENE, konkurentsiõiguse valdkonna juht Eestis

 • Klientide erinev hinnakohtlemine ja hinnadiskrimineerimine:
  - Kas konkurentsireeglid piiravad ettevõtja õigust küsida igalt kliendilt just seda hinda, mis talle parasjagu meeldib või mida konkreetne klient maksta jõuab?
  - Kas hinnadiskrimineerimise keeld keelab igasuguse hinnavariatsiooni? Või üksnes „võrdväärses olukorras“ olevate klientide erineva hinnakohtlemise?
  - Mis kriteeriumite abil tuvastatakse see, kas kliendid / tehingud on võrdväärsed või mitte, s.t. kas hinnavariatsioon on põhjendatud või mitte? (vaatleme Eesti Post ja Lehepunkt kaasusi)
  - Kuidas ennast hinnadiskrimineerimist ära hoida ja end vastavate süüdistuste vastu kaitsta?

Püstijalalõuna


12:00 - 12:45

04.03.2024

Hinnateemad Eestis ja teistes liikmesriikides - reeglid ja tegelik praktika (II osa)


Rene Frolov
TARK GRUNTE SUTKIENE, konkurentsiõiguse valdkonna juht Eestis

 • Hinnakujundus tarne- ja müügiahelas ning edasimüügihinna fikseerimise keeld:
  - Kas tootja / maaletooja võib nõuda jae- või hulgimüüjalt, et too müüks toodet mingi konkreetse jae- või hulgihinnaga?
  - Kas tootja / maaletooja võib määrata, et jae- või hulgimüüja ei või müüa tema toodet alla teatud hinnataseme?
  - Kas tootja / maaletooja võib seada allahindluse andmise tingimuseks, et jae- või hulgikaupmees järgib toote müügil teatud hinnatasemeid?
  - Kas tootja / maaletooja võib määrata oma toodetele hinnamütsi ehk hinnapiiri, millest kõrgemat hinda jaekaupmees tarbijalt küsida ei või?
  - Kas tootja / maaletooja võib anda soovitusi selle kohta, et millisel hinnatasemel ta oma toodet konkreetses kaupluses müügil näeks?
  - Kas tootja / maaletooja ja hulgimüüja võivad arutada, et mis hinnaga müüa jaekaupmeestele? Kas tootja / maaletooja ja jaekaupmees võivad arutada, et mis hinnaga müüa tarbijale?
  - Kas tootja / maaletooja võib koguda, omada või säilitada infot selle kohta, et mis hinnaga tema tooteid kaubanduses müüakse?
 • Euroopa Komisjoni toidusektori töörühm ja tema tegevuse võimalikud mõjud Eestis

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei