Koolitus: Planeerimisseaduse võimalikud muudatused ning aktuaalprobleeme planeeringute ja ehituslike loamenetluste kohtupraktikast

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 28.11.2018 - 28.11.2018 Registreerimise lõpp: 26.11.2018 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 189 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Planeeringute ja ehituslike loamenetluste kohtupraktikas on viimastel aastatel tehtud olulisi lahendeid, mida nii ametnikud kui ka erasektor peavad järgima. Lisaks on Riigikogus menetlemisel uus planeerimisseaduse muudatus, millega teatud juhtudel soovitakse laiendada kohaliku omavalitsuse üksuste kaasarääkimise õigust.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade, mida planeeritavad seadusemuudatused osapoolte jaoks kaasa toovad ning milline on aktuaalne kohtupraktika.

Koolituse läbinu on kursis planeeringute ja ehituslike loamenetluste kohtupraktikaga ning planeeritavate seadusemuudatustega.

Väärtuslikke nõuandeid jagab advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Veiko Vaske, kes on spetsialiseerunud halduskohtuvaidlustele, eelkõige riigihankeõigusele ja avalik-õiguslikule ehitus- ja planeerimisõigusele. Veikol on aastatepikkune kogemus keerukate planeeringu- ja ehitusloavaidluste menetlemisel. Samuti õpetab ta ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Aktuaalprobleeme planeeringute ja ehituslike loamenetluste kohtupraktikast


10:00 - 11:30

  • Keskkonnamõju strateegiline hindamine planeerimismenetluses ja sellega seotud kaebeõigus. Kas põhjalikum mõjuhindamine planeerimismenetluses võimaldab kiiremat loamenetlust?
  • Kavandatavad muudatused planeerimisseaduses. Suurtööstuse rajamise perspektiivid Eestis.
  • Projekteerimistingimuste väljastamine kui planeeringu alternatiiv. Millistes piirides võib ehitusõigust muuta ilma planeeringuta?

Kosutav kohvipaus


11:30 - 12:00

Koolitus jätkub


12:00 - 13:00

Veiko Vaske
vandeadvokaat

  • Kas ehitusteatise menetlus on ka sisuliselt lihtsustatud menetlus või eeldab „vaikiv heakskiit“ tegelikult ikka kõigi võimalike huviliste kaasamist ja sisulist asjaolude analüüsi sarnaselt ehitusloamenetlusega?
  • Ehitiste seadustamine – kui suur on kasutusloa andja kaalutlusruum ning milliseid vigu ja puudusi varasemas menetluses saab sellega kasutusloa andmisel ületada?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, ehitusettevõtete juhid, planeeringu- ja ehitusspetsialistid, vastava valdkonna ametnikud ning kõik teised teemast huvitatud isikud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 06.11.2018; 50% maksumusest ajavahemikul 07.11 – 20.11.2018. Kui loobutakse hiljem kui 20.11.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, eriprojektide juht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.