Koolitus: Põhjalikult töö- ja puhkusetasu arvestamisest ning arvutamisest

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 21.02.2018 - 21.02.2018 Registreerimise lõpp: 19.02.2018 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 209 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised kõigest sellest, mis seotud töö- ja puhkusetasuga, läbi võetakse kõik nüansid algusest lõpuni. Koolitus on praktiline, sest lisaks seaduse tõlgendamisele on oluline osa koolitusel ka töö- ja puhkusetasu arvutuskäikudel ning nende näidetel. Teemade illustreerimiseks tuuakse näiteid ka uuemast töövaidluste praktikast töövaidluskomisjonis ja kohtutes, sealhulgas ka Riigikohtu värsketest lahenditest. Koolituse viivad läbi Thea Rohtla, Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist ning Enno Lepvalts, raamatupidamisteenuseid pakkuva ettevõtte Vesiir OÜ tegevjuht.

Koolituse läbinu teab, kuidas korrektselt arvestada ja arvutada töö- ja puhkusetasu.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Põhjalikult ja praktiliselt töö- ja puhkusetasust


10:00 - 12:00

 • Töötasu töölepingu olulise tingimusena
  - mida hõlmab mõiste "töö eest makstav tasu"?
  - millist tasu tuleb maksta töötasu kokkuleppe puudumisel?
  - muud tööandja antud hüved kui töötasu
  - töötasu maksmise aeg, koht, viis
 • Summeeritud tööaja arvestus
  - millised tingimused kajastada töölepingus?
  - vahetuste ajakava, tutvustamine, ajakava vs tööaja arvestus
 • Kokkulepitud töötasu maksmine
  - ajapalk
  - tasu töösoorituste hulga järgi (tükipalk)
  - summeeritud tööaja arvestuse korral, sh perioodi sisse jäävatel kuudel
 • Majandustulemustelt makstav tasu, sissenõutavaks muutumine
 • Tehingutelt makstav tasu, sissenõutavaks muutumine
 • Töötasu maksmine eritingimustes
  - töö mitteandmisel
  - tööst keeldumisel, muude ülesannete täitmisel
  - töötamise takistuse korral
  - öötöö ja riigipühal töötamine
  - kuidas tasustada riigipüha+öine töö+ületunnitöö?
  - tööandja heaks tehtud kulutuste hüvitamine

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Põhjalikult ja praktiliselt töö- ja puhkusetasust


13:00 - 14:45

 • Ületunnitöö – millal tekib, sh summeerimise korral; tööajanormi muutumine vs ületunnitöö
 • Töötasu vähendamine - millisel määral, teavitamine, töötaja mittenõustumise tagajärjed
 • Töötasu alandamine – millise aja jooksul võimalik
 • Millal on tööandja kohustatud töötajale maksma mõistlikku hüvitist?
 • Kas ja millal võib tööandja töötaja töötasust teha kinnipidamisi?
 • Millised on tööandja võimalikud rahalised nõuded töötaja vastu?
 • Leppetrahvid
 • Hüvitised töölepingu lõppemisel
 • Puhkusetasu arvutamine - kas läbi keskmise või "palga säilitamisena“
  - millised kuud/tasud võtta arvestuse aluseks
  - õppepuhkus ja õppepuhkuse tasu maksmine
  - tööandja makstav haigushüvitis
  - kasutamata puhkuse päevade arvestus
 • Teemade illustreerimiseks viimase aja teemakohased kohtulahendid

Kohvipaus


14:45 - 15:00

Töö- ja puhkusetasu arvutamine näidete põhjal


15:00 - 16:00

 • Töötasu arvestamine ja kajastamine
 • Potentsiaalsed maksud, arvestamine, kajastamine
 • Puhkusereservi arvestamine, kajastamine
 • Töötasu väljamaksmine, väljamakse kajastamine
 • Puhkusetasu väljamaksmine
 • Puhkusehüvitise arvestamine ja väljamaksmine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 31.01.2018; 50% maksumusest ajavahemikus 01.02 – 13.02.2018. Kui loobutakse hiljem kui 13.02.2018,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.