Üldinfo

Toimumise kuupäev:
23.11.2022
Registreerimise lõpp:
22.11.2022
Kestvus:
4 AT
Asukoht:
Online-koolitus
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
209 € + km

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus: Pöördmaksustamise ja sisendkäibemaksu olulised nüansid

Pöördmaksustamise kohustus on salapärane kari, mis varitseb raamatupidajaid just siis kui seda oodata ei osata. Lisaks Euroopa Liidu siseste tehingute pöördmaksustamisele, tuleb tähelepanu pöörata ka spetsiifiliste riigisiseste tehingute pöördmaksustamise kohustusele ja tehingutele kolmandate riikide ettevõtjatega. Näiliselt ohutu pöördmaksustamise kohustuse unustamine võib kaasa tuua reaalse maksukohustuse koos intressinõudega. Koolitusel arutatakse läbi kõige enam küsimusi valmistavad pöördmaksustamise juhtumid.

Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus on üks Euroopa Liidu käibemaksusüsteemi alustalasid, mida piirata saab vaid erandlikel juhtudel. Euroopa Kohus on korduvalt öelnud, et kui kõik sisulised tingimused sisendkäibemaksu mahaarvamiseks on täidetud, siis ei tohi ainult vormiliste nõuete tõttu mahaarvamisest keelduda. Koolitusel selgitatakse sisendkäibemaksu mahaarvamise aluseid, põhimõtteid ja saab ülevaate parimast praktikast. Samuti antakse soovitusi osalise sisendkäibemaksu mahaarvamise vajaduse ja meetodite kohta. 

Koolituse eesmärk on selgitada pöördmaksustamise ning sisendkäibemaksuga seotud olulisi nüansse.

Koolituse läbinu teab, millele tähelepanu pöörata, et vältida praktikas esile kerkinud vigu.

Koolituse viib läbi Tõnis Elling, Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne 14 päeva.

Programm

08:50 - 09:00

Veebikeskkonda kogunemine

09:00 - 10:30

Pöördmaksustamise ja sisendkäibemaksu olulised nüansid

  • Rahvusvahelised tehingud ja pöördmaksustamise kohustus
  • Siseriiklik pöördmaksustamine
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise üldine põhimõte
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise piirangud

10:30 - 10:45

Paus

10:45 - 12:15

Koolitus jätkub

Tõnis Elling Ernst & Young Baltic AS, juhtiv maksunõustaja

  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise tingimused
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg
  • Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine
  • Sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Webinar
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Veronika Nuutmann
Toitlustus:
Ei
* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.