Üldinfo

Toimumise kuupäev:
28.01.2016
Registreerimise lõpp:
26.01.2016
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
168 € + km

Praktilisel töövaidluste teemalisel koolitusel on korraga laval Tartu Ülikooli töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent Gaabriel Tavits ning Rohtla Law Office OÜ juhataja Thea Rohtla.
Koolitusel täiendavad esinejad üksteise töövaidluste juhtumeid. Käsitletakse olulisi tööõiguse seadusepunkte, mis tihti töölepingus ei kajastu, aga ka neid, mis töölepingus küll kirjas, kuid on seaduses mitmeti tõlgendatavad. Mõlemal juhul tekitavad need töövaidlusi.

Programm

09:30 - 10:00

Hommikukohv ja registreerimine

10:00 - 12:00

Olulised seadusepunktid, mis tavaliselt töölepingus ei kajastu - tekitavad töövaidlusi

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 

 • Töötaja varaline vastutus – kuidas hinnata kahju ja kuidas tekitatud kahju sisse nõuda?
 • Töötasust kinnipidamine – teooria ja praktika
 • Tulemustasu juhend ja tüüptingimused – millal seda kontrollitakse ja mis on tagajärjed?
 • Töötajapoolne töölepingu erakorraline ülesütlemine – millised on põhjused töölt lahkumiseks? Kas tööandja peab töötajale alti tööd andma?
 • Välisriigis töötamine ja kohaldatava õiguse määratlemine – kas tööleping saab alluda mitmele õiguskorrale korraga?
 • Tööaeg ja puhkeaeg – kuidas seda kokku leppida nii, et ei rikuta töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid?

12:00 - 13:00

Lõuna restoranis Senso

13:00 - 14:30

Punktid, mis on töölepingus kirjas, kuid seaduses mitmetähenduslikud - tekitavad töövaidlusi

 

 • Katseaeg töölepingus – mida ja kuidas hinnata tööga toimetulekut; kas katseaeg pikeneb või lükkub edasi?
 • Töökohustused – kas ja kui täpselt töölepingus, ametijuhendis? Mis saab kui neid on „suuliselt“ muudetud?
 • Töötasu – number dokumendil või tegelikult makstud palk?
 • Tööaeg – mis saab, kui tööd anda sellise aja jooksul, mis pole lepingus kirjas; mis tähendab summeeritud tööaja arvestus?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei