KOOLITUS: Praktilised nõuanded IT lepingute sõlmimiseks ja vastavate riigihangete korraldamiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.09.2012 - 27.09.2012 Registreerimise lõpp: 16.09.2012 Kestvus: Asukoht: Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolitusel pööratakse põhilist tähelepanu tarkvara tellimise ja vastava riigihanke ettevalmistamisele.
Eesmärk on tutvustada arenduslepingute kõige olulisemaid tingimusi, milles on kindlasti soovitav arendajaga (IT-firmaga) läbi rääkida ja kokku leppida enne, kui alustatakse tarkvara arendustöödega.

Tarkvara on kaitstud autoriõigusega. Kõige olulisemate tingimuste hulka kuulub ka tarkvara autoriõigustes kokkuleppimine, millele pööratakse koolitusel põhjalikumat tähelepanu. Kuna üldjuhul on mahukate IT-lepingute sõlmimiseks vajalik riigihanke läbiviimine, tutvustakse koolitusel ka riigihangete läbiviimise kõige olulisemaid põhimõtteid ja senist kohtupraktikat.

Koolituse läbimine aitab kaasa tarkvara tellimisega ja vastavate riigihangetega kaasneda võivate juriidiliste probleemide ennetamisele ja riskide maandamisele.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Tarkvara arenduslepingute olulised tingimused


10:00 - 12:00

 • Karl Kask

  Karl Kask

  Advokaadibüroo LEXTAL partner, vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri liige

Karl Kask
Advokaadibüroo LEXTAL partner, vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri liige

 • töö määratlemine ja töö etapid, vajaduste analüüs, disain
 • töö tegemise tähtajad ja projektiplaan
 • eelarve ja maksetingimused
 • lisatöö
 • töö korraldus, projektimeeskond, kodukord
 • järelvalve
 • eel- ja lõpptestimine
 • töö ja dokumentatsiooni üleandmine
 • kasutajate koolitus, koolitusplaan
 • garantii ja vigade kõrvaldamine
 • vastutus lepingu rikkumise eest
 • lepingu lisad, lisade prioriteetsus
 • vaidluste lahendamine
 • kohtupraktika


Karl Kask,
Advokaadibüroo LEXTAL partner, vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri liige alates 1994. Pikaajaliselt praktiseeriva advokaadina on Karl Kask osalenud majandustarkvara arenduslepingute juriidilise nõustajana nii tellija kui arendaja poolel erasektoris, rahvusvaheliste infosüsteemide kasutuselevõtmisega seotud arenduslepingute juriidilise nõustajana avalikus sektoris, peamiselt riigihangetes ning paljude kohtuväliste vaidluste ja kohtuvaidluste lahendamisel.

Lõuna


12:00 - 12:45

Autoriõigused tarkvara arenduslepingutes


12:45 - 14:45

 • Tiina Pukk

  Tiina Pukk

  Advokaadibüroo LEXTAL, Advokaadibüroo LEXTAL advokaat

Tiina Pukk
Advokaadibüroo LEXTAL advokaat

 • autoriõigused IT lepingutes
 • tarkvara autorid
 • autoriõiguste üleandmine ja litsentseerimine
 • litsentsilepingute tingimused
 • vastutus autoriõiguste rikkumise eest
 • vaidluste lahendamine
 • kohtupraktika


Tiina Pukk
, Advokaadibüroo LEXTAL advokaat. Spetsialiseerunud intellektuaalse omandi ja äriõiguse valdkondadele, nõustades kliente nende igapäevases majandustegevuses ning esindades neid nii kohtuvälistes vaidlustes kui kohtus.

Kohvipaus


14:45 - 15:00

Riigihangete, sh IT-hangete peamised probleemkohad vaidlustuskomisjoni – ja kohtupraktika baasil


15:00 - 16:30

Piia Kulm
Advokaadibüroo LEXTAL advokaat

 • Vaidlused hankedokumentide, eelkõige tehnilise kirjelduse ja pakkumuste hindamise kriteeriumite üle
 • Vaidlused pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamise üle
 • Vaidlused pakkujate kvalifitseerimise üle
 • Vaidlused pakkumuste vastavuse kontrollimise üle
 • Vaidlused pakkumuste hindamise üle
 • Teised huvitavad vaidlusküsimused


Piia Kulm
, Advokaadibüroo LEXTAL advokaat. Spetsialiseerunud riigihangete õigusele, omades kogemust nii pakkujate kui ka hankijate nõustamisel riigihangete korraldamise- ja läbiviimisega seotud küsimustes ja esindamisel riigihangetega seotud vaidlustes vaidlustuskomisjonis ja kohtutes.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei