Üldinfo

Toimumise kuupäev:
25.10.2011
Registreerimise lõpp:
21.10.2011
Asukoht:
Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn)
Hind: Liitu sooduspakkumistega
128.00 € + km

Koolitusele on oodatud kõik büroojuhid, assistendid, sekretärid ja juhi-abid, kes soovivad saada uusi teadmisi ja professionaalset nõu ning arendada olemasolevaid oskusi igapäevatöö paremaks korraldamiseks.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 10:50

Asjaajamine, haldusdokumentatsioon sekretäri igapäevatöös

Ingrid Pappel

Digitaalne asjaajamine on kujunenud asutuse vereringeks, mis seob dokumendid, tegevuse, protsessid ja teenused ühtseks tervikuks. Operatiivne info (loe ka dokumentide) leidmine ja selle seostamine vajalike toimingute jt objektidega on asutuse kasumlikkuse ning edu pant. Antud loengus käistletakse erinevaid võimalusi asjaajamise digitaliseerimiseks ning dokumentatsiooni korrastamiseks. Antakse ülevaade EDHS-de (elektrooniliste dokumendihaldussüsteemide) funktsioonidest, samuti käsitletakse e-kirjade haldust ja olulisust asutuse tegevuses. Räägitakse erinevatest elektroonilistest kanalitest, mida saab kasutada dokumentide vahetamisel, antakse üldine teadmine digidokumentide haldamisest/säilitamisest.

10:50 - 12:00

Inglise keel sekretäri igapäevatöös, ärikirja koostamine

Kai Veispak
Sisekaitseakadeemia , inglise, eesti ja prantsuse keele lektor

Kai Veispak töötab Sisekaitseakadeemia inglise, eesti ja prantsuse keele lektorina alates aastast 2000. Lisaks õpetab ta inglise keelt erinevates riigiametites ning mitmetele tippjuhtidele

Võimalus täiendada oma teadmisi ametialaste ingliskeelsete kirjade koostamise osas. Loeng on praktilise ülesehitusega ning konspekt varustatud näidiskirjade ja muude lisamaterjalidega.

Räägitakse inglise keelsete era- ja ametikirjade erinevusest, sagedamini kasutatavatest fraasidest ja konstruktsioonidest, lisaks kirjanäited ja natuke analüüsi.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 14:15

Suhtlemine juhi ja kolleegidega

  • Mailis Neppo

    Mailis Neppo

    Haridus- ja Teadusministeerium, personalipoliitika osakonna juhataja

Mailis Neppo

Mailis Neppo abistab ja nõustab president Toomas Hendrik Ilvest. Lisaks juhib Mailis SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu tööd ning on Invicta kaastreener

Eesmärgiks on juhtida tähelepanu oma tugevustele ja nõrkustele suhtlejana, panna sekretär või juhi-abi vaatama ennast juhi või kolleegi silmade läbi. Kõigil osalejatel on võimalik aktiivselt kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, näha ja analüüsida ennast kõrvalt.

14:15 - 15:30

Ametialane etikett ja rahvusliku eripäraga arvestamine sekretäritöös

Inge Ojakäär
täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener

  • Suhtlemine teiste kultuuriesindajatega – milliste kriteeriumidega arvestada?
  • Kontaktivõtt. Pöördumised. Tiitlid. Kohtumine silmast-silma
  • Erinevate kultuuriesindajatega tööalaste kohtumiste korraldamine
  • Multikultuurse ärilõuna menüü- ja jookide valiku põhimõtted
  • Kingituste ja lillede valik

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei