Olulised uuendused kaupu või teenuseid pakkuvale ettevõttele

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.04.2022 - 13.04.2022 Registreerimise lõpp: 12.04.2022 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 12. aprillini Soodushind: 129 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Olulised uuendused kaupu või teenuseid pakkuvale ettevõttele

Seonduvalt tarbijaõiguste moderniseerimise direktiivi (direktiiv nr 2019/2161) ülevõtmisega Eesti siseriiklikku õiguskorda tehakse muudatused võlaõigusseaduses (VÕS) ja tarbijakaitseseaduses (TKS). Muudatused on plaanitud jõustuma käesoleva aasta 28. mail.

Muudatused puudutavad eelkõige kauplejaid, nii veebi- kui tavapoes kaupu või teenuseid pakkuvaid ettevõtjaid, internetipõhise kauplemiskoha pidajaid ja veebipõhiste vahendusteenuste osutajaid.

TKS-s täiendatakse muuhulgas keelatud kauplemisvõtete ja tarbijale esitatava kohustusliku teabe loetelu ning lisanduvad uued keelatud kauplemisvõtted. Muudatustega sätestatakse täiendavad kohustused internetipõhise kauplemiskoha pidajale, kelleks on ettevõtja, kelle veebilehel saavad tarbijad sõlmida lepinguid nii ettevõtjate kui teiste tarbijatega. Seonduvalt allahindlustega muudetakse kauba hinna avaldamisest teavitamise reegleid.

TKS-i lisatakse uued väärteokoosseisud ning suurenevad oluliselt trahvid TKS-s sätestatud väärtegude toimepanemise eest. Sõltuvalt väärteost võib alates 28. maist 2022 määrata juriidilisele isikule rahatrahvi kuni 400 000 eurot (senine maksimumtrahv 50 000 eurot). Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu vastuvõtmisel võidakse aga rakendada veelgi suuremaid trahvimäärasid (miljonitesse eurodesse ulatuvad trahvid).

Seoses direktiivi ülevõtmisega muudetakse VÕS-i sätteid, mis reguleerivad tarbija lepingueelse teavitamise nõudeid ning väljaspool äriruume sõlmitud lepingu ja sidevahendi abil sõlmitud lepingu regulatsiooni.

Koolituse eesmärk on anda 28. mail jõustuvatest muudatustest kokkuvõtlik ülevaade.

Koolituse läbinu teab kehtima hakkavaid muudatusi tarbijakaitseseaduses (TKS) seoses tarbijaõiguste moderniseerimise direktiivi ülevõtmisega Eesti siseriiklikku õiguskorda.

Koolituse viib läbi Cuesta Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat Eva Mägi.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:55 - 10:00

Olulised uuendused kaupu või teenuseid pakkuvale ettevõttele


10:00 - 12:00

 • Eva Mägi

  Eva Mägi

  Cuesta Advokaadibüroo, partner/vandeadvokaat

 • Tarbijaõiguste moderniseerimise direktiiv
 • Muudatused võlaõigusseaduse üldosas:
  - muudetakse tarbija lepingueelse teavitamise nõudeid
  - muudetakse väljaspool äriruume sõlmitud lepingu regulatsiooni
  - muudetakse sidevahendi abil sõlmitud lepingu regulatsiooni
 • Muudatused tarbijakaitseseaduses:
  - täpsustatakse kauba hinna alandamisest teavitamise nõudeid
  - lisanduvad uued keelatud kauplemisvõtted
  - täiendatakse olulist teavet ostukutsel, mis tuleb tarbijale esitada
  - lisanduvad uued väärteokoosseisud ja suurenevad trahvid

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kauplejad, nii veebi- kui tavapoes kaupu või teenuseid pakkuvad ettevõtjad, internetipõhise kauplemiskoha pidajad ja veebipõhiste vahendusteenuste osutajaid. Samuti kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.