Koolitus: Teabehalduse ning organisatsiooni dokumentatsiooni õiguslikult korrektne korraldamine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 08.09.2016 - 08.09.2016 Registreerimise lõpp: 06.09.2016 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 188 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on käsitleda dokumendi õiguslikke aspekte teabehalduse kontekstis. Räägitakse, millised õiguslikud põhimõtted dokumetidele kehtivad ning kuidas tõlgendada dokumendi sisu ja olemust. Lisaks jagavad eksperdid nõu, milliste vahenditega tuleb hallata ning reguleerida organisatsiooni arhiivi ning dokumentide elukäiku.

Koolituspäeva viivad läbi dokumendi- ja teabehalduse grand old man ning osalejate poolt kõrgelt hinnatud Veiko Berendsen ja tunnustatud eraõiguse õppejõud Andres Õige.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Dokument ja selle õiguslik regulatsioon. Teabehalduse ja õiguse „õnnelik“ kooselu


10:00 - 12:00

 • Dokumendi õiguslik mõiste ja dokumendi liigid
 • Dokumentide vorm: kirjalikku taasesitamist võimaldav-, kirjalik- ja notariaalne vorm
 • Koostamise õiguslikud põhimõtted: dokumendi sisu selgus ja üheselt mõistetavus, koostanud isiku tahte tuvastamine dokumendis, hea usu-, mõistlikkuse-, vormivabaduse põhimõtted
 • Dokumendi sisu õiguslik tähendus, sh dokumendi ülesanded (tõendamine, tahte väljendamine)
 • Dokumendi väljaandmise ja kättetoimetamisega seotud õiguslikud tagajärjed, sisust tulenevad õigused ja kohustused ning nende täitmine
 • Sisu tõlgendamine: dokumendi koostanud isiku tahte väljaselgitamine ja erinevad tõlgenduspõhimõtted. Dokumendi olemuse tuvastamine ja vastavalt sellele dokumendi sisu määratlemine
 • Kehtivuse tähtajad (tähtajalised ja tähtajatud dokumendid), kehtivuse tähtaegadega seotud õiguslikud tagajärjed (õiguslike tagajärgede lõppemine, õiguslike tagajärgede pikenemine)

Lõuna restoranis Senso


12:00 - 13:00

Dokument ja selle õiguslik regulatsioon. Teabehalduse ja õiguse „õnnelik“ kooselu


13:00 - 14:00

Asutusesiseste õigusaktide muutmine ja muutumine info(teabe)halduse kontekstis


14:00 - 14:30

 • Andmed, info, teave ja dokumendid ning protsessid, töövood, dokumendiringlus ja teenused - mida millise asutusesisese õigusaktiga reguleerida?
 • Võimalikud muuutused asjajamiskorras - kas ja kuidas sätestada protsesse/dokumendiringlust ning info, dokumentide ja asjaajamise üleandmist?
 • Asutuse arhiiv ja dokumentide elukäiguhaldus - kuidas reguleerida ja milliste vahenditega hallata?
 • Kas e-posti ja sotsiaalmeediat on võimalik kallutada asutusesisese regulatsiooni alla teabe- ja dokumendihalduse vaates?

Kohvipaus


14:30 - 14:45

Asutusesiseste õigusaktide muutmine ja muutumine info(teabe)halduse kontekstis


14:45 - 16:00

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6,5 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 17.08.2016; 50% maksumusest ajavahemikul 18.08 – 31.08.2016. Kui loobutakse hiljem kui 31.08.2016 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.