Koolitus: Tööaja arvestus. Keskmise töötasu arvutamine – millised on erisused ja probleemid?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.05.2018 - 17.05.2018 Registreerimise lõpp: 15.05.2018 Kestvus: Asukoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) Hind: 209 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Keskmise töötasu arvutamisel tehakse sageli vigu, eelkõige eksitakse arvestamise aluseks võetavate päevade ja tasude määramisel. Samuti tekitab tööandjatele see teema jätkuvalt palju küsimusi.

Koolituse eesmärk on selgitada, millisel juhul arvutatakse tööpäevapõhist keskmist töötasu ning millisel juhul kalendripäevapõhist keskmist töötasu; millised on arvutamise aluseks võetavad summad ja periood; milline on puhkusetasu arvutamise kord sh erijuhud; kuidas arvutada keskmist töötasu kui töötaja on viibinud puhkusel, haiguslehel või lapsehoolduspuhkusel; millisel juhul ei pea tööandja keskmist töötasu arvutama jmt.

Töölepingulises suhtes on tööaja arvestuse pidamine tööandja kohustus. Kuidas korraldada tööaega ja pidada arvestust nii, et kaitstud oleks mõlema poole huvid ja õigused, ei tekiks töövaidlusi ja oleks ka majanduslikult otstarbekas?

Koolituse läbinu teab, millele tähelepanu pöörata tööaja korralduse ja arvestuse pidamisel.

Teemad räägib lahti näidete varal ja annab nõu Thea Rohtla, Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist.

 

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Tööaja arvestus. Keskmise töötasu arvutamine - millised on erisused ja probleemid?


10:00 - 12:00

Tööaja korraldus ja arvestuse pidamine:
- mida tuleb tööaja korraldamisel arvestada?
- millal kasutada tööaja summeerimist?
- millal ja kuidas koostada ning kuidas muuta  tööajakava?
- töögraafik versus tööaja arvestus
- kuidas korraldada tööaega pikas arvestusperioodis?
- kas ja kuidas vähendada kokkulepitud tööaega - Riigikohtu lahendite põhjal
Keskmise töötasu arvutamine – kas lihtne 6 x töötasu : 6 või on siin erisusi?
- praktikas sagedamini esinevad probleemid keskmise töötasu arvutamisel
- millal tekib vajadus arvutada keskmist töötasu?

Lõunapaus


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 15:00

Thea Rohtla
Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist

Keskmine tööpäevatasu ja keskmine kalendripäevatasu
- keskmise töötasu arvutamise aluseks olev ajaperiood:
- kui töötatud aeg on lühem kui 6 kuud
- kui töötasu pole pikemat aega makstud
Puhkusetasu arvutamine, kas läbi 6 kuu töötasude või  maksta muutumatu suurusega töötasu
- tasu õppepuhkusel oleku aja eest
Tööandja makstav haigushüvitis

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 25.04.2018; 50% maksumusest ajavahemikus 26.04 – 09.05.2018. Kui loobutakse hiljem kui 09.05.2018,  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.