Töölepingu seaduse muudatused 2022. aastal

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 08.02.2022 - 08.02.2022 Registreerimise lõpp: 07.02.2022 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 189 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 7. veebruarini Soodushind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Töösuhted on viimase kahe aasta jooksul palju muutunud ning on veelgi muutumas. Kujunenud majanduslik olukord on tekitanud uut tüüpi töösuhted tööandjate ja töötajate vahel. Küsitlused näitavad, et töötajad ei soovi enam naasta kontoritesse, vaid tahavad ka edasi jätkata kaugtööd, saada head palka ja erinevaid hüvitisi.

Kuid aeg, mil töötajad dikteerisid tööturul, on möödas. Täna on töölepingut üles öelda lihtsam, kui kaks aastat tagasi, muuhulgas võib põhjuseks olla nt ka mittevaktsineerimine. Teisalt on palju uusi regulatsioone ja nüansse, mille mitteteadmine võib tööandja panna ebameeldivasse olukorda, mis võib viia ka kohtuvaidlusteni.

Koolituse eesmärk on selgitada kõiki 2022. aastal jõustuvaid töölepingu seaduse muudatusi. Analüüsitakse reaalsete näidete põhjal erinevaid töölepingu muutmise ja lõpetamise võimalusi. Samuti analüüsitakse uute töötingimustega seoses tekkinud probleemseid olukordi, nt kaugtöö, lepingulise töö, vaktsineerimise nõude jne puhul. Käsitletakse ärisaladuse, konkurentsikeelu, tööaja ja töövaidluste lahendamise teemasid. Lisaks saab ülevaate tööõiguse uuemast kohtupraktikast.

Koolituse läbinu teab, kuidas uusi reegleid arvestades töölepinguid vormistada, muuta ja lõpetada. Oskab tõlgendada tööõiguse sätteid oma ettevõtte hüvanguks. Koolitusel osalenu saab viimaste töövaidluste näidete põhjal teada, millele  tuleks erilist tähelepanu pöörata, et vältida hilisemaid ebameeldivaid menetlusi töövaidluskomisjonis või kohtus.

Koolituse viib läbi Elina Soomets M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist.

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:55 - 10:00

Töölepingu seaduse muudatused 2022. aastal


10:00 - 11:30

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Ülevaade 2022. aastal jõustuvatest peamistest muudatustest töösuhetes
 • Töölepingu sõlmimine ja muutmine. Mis muutub 2022. aastal?
 • Mida tähendab “ebasoodsa kohtlemise keeld”?
 • Muudatused perepuhkustes. Kus on võimalik leida infot? Perekondlike kohustustega seotud töötajad
 • Mis veel on muutumas ja mis on muutuste põhjused?
 • Ülevaade töövaidlustest ja kohtupraktikast 2021
 • Kas töölepingut saab asendada käsunduslepinguga? Kohtupraktika
 • Kas OÜ kaudu saab töölepingu asendada teenuslepinguga?
 • Paindlik tööaeg: töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused. Mis muutub 2022. aastal?

Paus


11:30 - 11:45

Koolitus jätkub


11:45 - 13:15

Elina Soomets M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist

 • Ärisaladuse hoidmine - kas töötajat saab seaduslikult sundida seda täitma?
 • Konkurentsipiirangu kohustus. Mida peab tööandja teadma?
 • Töötajate lojaalsuskohustus. Kuidas see praktikas välja näeb?
 • Töölepingu lõpetamine: liigid ja probleemid. Kohtuotsused
 • Kas tööandjal on õigus tööleping lõpetada vaktsineerimata töötajaga? Näited
 • Töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamine ja lõpetamise vaidlustamine, kui:
  - leping on lõppenud poolte kokkuleppel
  - leping on lõppenud tähtaja möödumisel
 • Töölepingu ülesütlemine katseajal. Kas see on tõesti nii lihtne ja probleemivaba? Mis muutub?
 • 2021. aasta olulisemad kohtuvaidlused

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Tööandjad, ettevõtete juhid, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad, juristid ja kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning osalejate kaasamine aruteludesse, juhtumite analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kuni 30 kalendripäeva enne sündmuse toimumist (100% Tasu tagastatakse Kliendile) ning osaline taganemine kuni 20 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi