KOOLITUS: Tsiviilõiguse üldpõhimõtete kohaldamine võlaõiguses ja äriõiguses

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.03.2014 - 13.03.2014 Registreerimise lõpp: 11.03.2014 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 158 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on selgitada, kuidas kohaldatakse tsiviilõiguse üldiseid reegleid ja põhimõtteid võlaõiguses ja äriõiguses. Peamine tähelepanu on pööratud lepingutele, hea usu põhimõttele, aegumisele ja esindusele, millel on nii võlaõiguses kui äriõiguses keskne tähendus. Seoses äriühingu juhatuse liikme esindusõigusega käsitletakse ka tema kohustusi ja vastutust.

Huvi korral palun teemaga seotud küsimused lisada koolitusele registreerumisel märkuste lahtrisse.

Koolituse viib läbi Paul Varul, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning advokaadibüroo Varul partner

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv


09:30 - 10:00

Tsiviilõiguse üldpõhimõtete kohaldamine võlaõiguses ja äriõiguses


10:00 - 12:00

  • Paul Varul

    Paul Varul

    Advokaadibüroo VARUL partner, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning advokaadibüroo Varul partner

Paul Varul
Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning advokaadibüroo Varul partner

* Tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse ja äriõiguse kontseptuaalne seos

* Võlaõiguslik leping kui tsiviilõiguslik tehing; äriühingute lepingud
- Ühe- ja kahepoolsed tehingud
- Lepingu sõlmimine kui tehingu tegemine. Lepingud äriühingute sise- ja välissuhetes.
- Kehtetu tehing ja selle tagajärjed
- Lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine ning selle tagajärjed

* Hea usu põhimõtte kohaldamine võlasuhetele ja äriühingute puhul
- Õiguste teostamisel
- Kohustuste täitmisel
- Lepinguliste kohustuste vahekorra muutmine (VÕS § 97)
- Hea usu põhimõte äriühingu osanike, aktsionäride ja juhtorgani liikmete vahelistes suhetes

Lõunapaus


12:00 - 12:45

Koolitus jätkub


12:25 - 15:00

Paul Varul
Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor ning advokaadibüroo Varul partner

* Aegumine võlaõiguses ja äriõiguses
- Nõude aegumise üldpõhimõtted (aegumise tähendus; aegumistähtajad)
- Võlaõiguslike nõuete aegumine. Aegumise erisused äriühingute puhul.
- Kõrvalnõuete aegumine ja aegumine solidaarkohustuste korral
- Aegumise katkemine ja peatumine

* Esindus võlasuhtes ja äriühingu juhatuse liikme esindusõigus
- Seadusjärgne ja tehinguline esindus
- Käsunditäitja s.h äriühingu juhatuse liikme esindusõigus, kohustused ja vastutus (s.h ärikeeld)
- Esindusõiguse lõppemine, esindusõiguseta esindus
- Esindusõiguse kuritarvitamine ja tehingute tühistamine

Küsimused-vastused


15:00 - 15:30

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei