Koolitus: Müügilepingust tulenevate vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 29.08.2019 - 29.08.2019 Registreerimise lõpp: 27.08.2019 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 219 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse eesmärk on anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas müügilepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida. Lisaks tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek, tunda ära nõuete esitamisega seotud kesksed probleemid ning vähendada õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud riske.

Koolitusel käsitletakse nii materiaal- kui menetlusõiguslikke küsimusi lähtudes värskeimast Riigikohtu praktikast, õiguskirjanduse arengutest ning praktikas enim tõusetunud probleemidest.

Praktilisi teadmisi jagab vandeadvokaat Arsi Pavelts, kes on spetsialiseerunud erinevate tsiviil- ja äriõiguslike vaidluste ennetamisele ja lahendamisele. Ta on alates 2005. aastast viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi õppetööd tsiviilõiguse, lepinguõiguse ning asjaõiguse ainetes, samuti osalenud Võlaõigusseaduse ja Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride koostamisel ning on ühinguõiguse revisjoni ekspertgrupi liige.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Vaidluste ennetamine ja õiguskaitsevahendite kasutamine müügilepingus


10:00 - 12:00

 • Müügilepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine
 • Müügilepingust tulenevad poolte kohustused
 • Müüja põhi- ja kõrvalkohustused, lepingueelsetes läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nende tähendus
 • Ostja põhi- ja kõrvalkohustused
 • Müügilepingu eristamine töövõtulepingust

Lõuna


12:00 - 13:00

Koolitus jätkub


13:00 - 15:00

Arsi Pavelts
PhD, Advokaadibüroo NOVE, partner

 • Müüja kohustuste rikkumine. Ostja õiguskaitsevahendid: eeldused ja tagajärjed
 • Müüja poolt kohustuste mittetäitmine
 • Müüja poolt lepingutingimustele mittevastava (puudusega) asja üleandmine
 • Ostja õiguskaitsevahendid asja lepingutingimustele mittevastavuse (puuduse) korral
 • Ostja kohustuste rikkumine. Müüja õiguskaitsevahendid: eeldused ja tagajärjed
 • Ostuhinna tasumise kohustuse rikkumine
 • Asja vastuvõtmise kohustuse rikkumine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Juristid, advokaadid, ettevõtete juhid, tegevjuhid, ekspordi-, tootmis-, ostu- ja müügijuhid, kes tegelevad müügi- ja ostulepingutega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 07.08.2019; 50% maksumusest ajavahemikul 8.08 – 21.08.2019 Kui loobutakse hiljem kui 21.08.2019 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Mari Teppo, sündmuste produtsent

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.