Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muudatused 2022. aastal

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 03.02.2022 - 03.02.2022 Registreerimise lõpp: 02.02.2022 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 2. veebruarini Soodushind: 129 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muudatused 2022. aastal

Aasta 2022 toob kaasa palju muudatusi võlaõigusseaduses (VÕS). Uuendustega võetakse Eesti õiguskorda üle digitaalse sisu direktiiv, uus tarbijalemüügi direktiiv ning tarbijaõiguste moderniseerimise direktiiv.

Muudatusega kehtestatakse kriteeriumid, millele digitaalne sisu või teenus peab vastama. Muudetakse ka VÕS-i müügilepingu sätteid.

Direktiivide ülevõtmise tulemusel tehakse ka muudatusi tarbijakaitseseaduses (TKS).   

Seonduvalt tarbijalepingutega, on tehtavad muudatused kohustuslikud, kuid muudatuste valguses on soovitav üle vaadata ka ettevõtjate vahelised lepingud. 

Koolituse eesmärk on anda tehtavatest muudatustest kokkuvõtlik ülevaade. 

Koolituse läbinu teab, millised muudatused jõustuvad 2022. aastal võlaõigusseaduses (VÕS) ning direktiivide ülevõtmise tulemusel ka tarbijakaitseseaduses (TKS).

Muudatused puudutavad nii ettevõtjaid kui tarbijaid.

Uuendusi tutvustab Cuesta Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat Eva Mägi. 

Peale online-koolituse toimumist saadame järelvaatamise lingi, mis on aktiivne neliteist päeva.

Advertisement banner

Programm

Veebikeskkonda kogunemine


09:55 - 10:00

Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muudatused 2022. aastal


10:00 - 12:00

 • Eva Mägi

  Eva Mägi

  Cuesta Advokaadibüroo, partner/vandeadvokaat

 • Eesti õiguskorda võetakse üle digitaalse sisu direktiiv
 • Uus tarbijalemüügi direktiiv
 • Uus tarbijaõiguste moderniseerimise direktiiv
 • Kehtestatakse kriteeriumid, millele digitaalne sisu või teenus peab vastama
 • Muudetakse VÕS-i müügilepingu sätteid
 • Muudatused tarbijakaitseseaduses (TKS):
  - täiendatakse keelatud kauplemisvõtete ning tarbijale lepingueelselt esitatava kohustusliku teabe loetelu
  - allahindlustega seonduvalt täpsustatakse kauba hinna avaldamisest teavitamise reegleid
  -
  uued väärteokoosseisud
  - suurenevad oluliselt
   trahvid TKS-s väärteona sätestatud tegude eest

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid, sh kõik kes müüvad internetis, aga ka tavapoes; ettevõtete juhid, spetsialistid, juristid ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.