Üldinfo

Toimumise kuupäev:
27.09.2018
Registreerimise lõpp:
10.09.2018
Asukoht:
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
209 € + km

Uus isikuandmete kaitse üldmäärus on küll jõustunud, kuid avaliku sektori andmetöötlejatele lisandunud kohustustuste rakendamine tekitab jätkuvalt küsimusi ning probleeme. Lisaks tuleb arvestada uue Eesti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadusega.

Koolituse eesmärk on anda teadmised avaliku sektori isikuandmete töötlemiseks vastavalt uue seaduse nõuetele ja vastused seni esile kerkinud probleemküsimustele.

Koolituse läbinu teab kuidas vältida levinumaid kitsaskohti uute isikuandmete kaitse normide rakendamisel.

Praktilisi teadmisi jagab klientidelt suurepärase tagasiside saanud Advokaadibüroo LEXTAL advokaat Rauno Kinkar, kes on keskendunud IT lahenduste, tarkade tehnoloogiate ning andmekaitsega seonduvatele õigusküsimustele.

Programm

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega

10:00 - 12:00

Kuidas viia avalikus sektoris isikuandmete töötlemine kooskõlla uute seadustega?

 • Rauno Kinkar

  Rauno Kinkar

  vandeadvokaat, Advokaadibüroo LEXTAL partner, IT/IP meeskonna juht

 • Mis on uue Eesti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse funktsioon ja eesmärk?
 • Kuidas tagada andmeturve avalikus sektoris?
 • Kes peavad määrama andmekaitse ametniku ja millised tagajärjed ootavad selle nõude täitmata jätmisel?

12:00 - 13:00

Rikkalik lõunapaus

13:00 - 14:30

Koolitus jätkub

 • Mis on sagedasemad juhud, kus isikuandmeid töödeldakse avalikus sektoris ilma õigusliku aluseta?
 • Millal peab viima läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu ja mis on suuremad ohukohad?
 • Miks on isikuandmete töötlemise toimingute registrid jätkuvalt puudu või puudulikud?

14:30 - 14:50

Kohvipaus

14:50 - 16:00

Koolitus jätkub

 • Mis teavet peab amet andma andmesubjektidele ja kuidas seda teha?
 • Kuidas tagada andmesubjektide õiguste kasutamise võimalus?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Lektorite arv:
1
Sihtrühm:
Andmekaitse spetsialistid, juristid, avaliku sektori töötajad ning kõik teised teemast huvitatud
Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,9 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 05.09.2018; 50% maksumusest ajavahemikul 06.09 – 20.09.2018. Kui loobutakse hiljem kui 20.09.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:
Mari Teppo, eriprojektide juht
Toitlustus:
Jah
*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.