Millist lepingut sõlmida paindlike töösuhete korral?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 08.10.2020 - 08.10.2020 Registreerimise lõpp: 06.10.2020 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 179 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 139 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolitus toimub saalis, kuid soovi korral on võimalik osaleda ka veebis otseülekande vahendusel ning küsida reaalajas esinejatelt küsimusi. Hind on mõlemal juhul sama.

Millist lepingut sõlmida paindlike töösuhete korral?

Klassikaline töösuhe, kus töötaja teeb täistööajaga stabiilset tööd tähtajatu töölepingu alusel, on aina vähem. Nii tööandja kui töötaja soovid ja võimalused on muutumas.
Tähtsamaks muutub tööaja ja töökoha paindlikkus, lühiajalised tööd, töö mitme tööandja juures. Koolitusel käsitleme paindlikke võimalusi töölepingulises suhtes ja ka olukordi, kus ei tasu jätta tingimused lahtiseks.

Koolituse eesmärk on selgitada, millised on võimalused palgata töötaja paindlike kokkulepetega. Millist vormi valida? Käsitleme erinevaid levinumaid variante, mis tingimustel saab Eestis täna palgata paindlikult inimesi. Samuti puudutame erinevate töövormide puhul tagatisi töötegijatele. Koolitusel tuuakse läbivalt näiteid tööõiguse kohtupraktikast.

Koolituse läbinu teab paindlike töövormide erinevaid võimalusi ning juriidilisi nüansse.

Praktilisi selgitusi jagab M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist Elina Soomets.

Advertisement banner

Programm

Registreerimine ja kohv koos suupistetega


09:30 - 10:00

Paindlikkuse võimalused töölepingu kui töötaja jaoks kõige turvalisema lepingu alusel


10:00 - 11:30

 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Kas tehtavate tööde loetelu võib jääda määratletud üldsõnaliselt („ja muud seonduvad tööd“)?
 • Tähtajaline tööleping. Kuidas määrata tähtaega paindlikult? Näiteks tekib vajadus ajutise töökoormuse tõusu või projektitöö korral.
 • Tööaja paindlikkus. Erinevad kokkulepped töökoormuse ja töökorralduse osas nii igapäevase töö kui summeeritud tööaja korral. Mis olukorras on mõistlikud ajutised kokkulepped tööaja kohta? Kuidas mõjutab tööaja arvestust tööaja summeerimise perioodi pikendamine pikemaks kui 1 kuu?
 • Töökoha paindlikkus. Kokkulepped töötamiseks mujal kui tavapärane töökoht.
 • Kaugtöö kui paindlik töö tegemise võimalus – mida tuleb silmas pidada?
 • Olulised kokkulepped töösuhtes, mida tasub määratleda võimalikult täpselt?
 • Muud paindlikkuse võimalused

Toekas kohvipaus


11:30 - 12:00

Töölepingu eristamine teenuse osutamise lepingutest


12:00 - 13:30

Elina Soomets, M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist

 • Peamised eristamise kriteeriumid, mille alusel tuvastada, kas tegemist on töölepinguga või võlaõigusliku teenuse osutamise lepinguga
 • Käsundusleping kui üks peamisi võlaõiguslikke teenuse osutamise lepinguid. Mis olukorras on mõistlik sõlmida käsundusleping? Millised õigused ja kohustused tekivad üldjuhul pooltel. Tasu ja leppetrahv. Millised on võimalikud vastutusega seonduvad nõuded käsunditäitja suhtes? Lepingu lõpetamise võimalused.
 • Töövõtuleping. Mis olukorras on mõistlik sõlmida töövõtuleping ja millised õigused ja kohustused tekivad üldjuhul pooltel? Tasu ja leppetrahv. Lepingu lõpetamise võimalused.
 • Miks tuleb alati hinnata, kas kokkulepe tehtava töö jaoks vastab valitud lepingu olemusele? Kellel on õigus ümber kvalifitseerida lepingut ja millised on varjatud töösuhte võimalikud tagajärjed?
 • Kas ja kuidas saab pooltel olla mitu lepingut korraga, nii tööleping kui võlaõiguslik teenuse osutamise leping?
 • Muud võlaõiguslikud lepingud. Praktikaleping ja töö vabatahtlikuna.
 • Millised uued töövormid on tekkinud? Platvormitöö kui digitaalse platvormi vahendusel tehtav töö, töötaja jagamine, töökoha jagamine, töö väljakutsel.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Personalijuhid, juristid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng, auditooriumi kaasatus läbi praktiliste harjutuste. Koolituse teoreetilist osa ilmestavad praktilised näited ja nende analüüs. Koolituse tulemusi hinnatakse aruteluse käigus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva.
Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.