Paberivaba digiraamatupidamise juurutamise arenguprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 24.11.2020 - 03.03.2021 Registreerimise lõpp: 01.03.2021 Kestvus: 50,2 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1512 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 06. detsembrini Soodushind: 1192 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Paberivaba digiraamatupidamise juurutamise arenguprogramm

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, millistel päevadel soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km, meie sooduspakkumistega liitujale 149 €+km.
Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus seitsme päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Aktiivõppe eesmärk on aidata ettevõtetel üle minna osaliselt või täielikult paberivabale raamatupidamisele.

Osalema on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik, kes soovivad tõsta kvalifikatsiooni raamatupidamise valdkonnas.

Arenguprogrammi läbinu teab:

 • Millised eeldused peavad olema täidetud, et paberivaba raamatupidamisega alustada?
 • Mis on kõige suuremateks takistusteks ja kuidas neid ületada?
 • Millised on majandusarvestuse automatiseerimise etapid?
 • Praktilisi nõuandeid dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises
 • Millised on osapoolte õigused, kohustused ning vastutus andmete töötlemisel?
 • Millised on andmekaitse nõuded raamatupidamise ja palgaarvestuse, andmete/dokumentide säilitamisele?
 • Mida on vaja teada reaalajamajandusele üleminekul?
 • Kuidas kahe tuntuma raamatupidamistarkvara abil praktiliste näidete põhjal muuta ettevõte paberivabaks?
 • Kuidas minna üle paberivabale personali- ja palgaarvestusele?
 • E-andmevahetuse võimalused, mis võimaldavad vähem käsitööd ja kiiremat infovahetust

Õppetöö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Õppe kogumaht on 50,2 AT, millest iseseisev töö 12 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 7  õppepäeva 8-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. 

Programm

24.11.2020

10.00 – 14.00
1. ÕPPEPÄEV: Millised eeldused peavad olema täidetud, et paberivaba raamatupidamisega alustada?


 • Egle Vainula

  Egle Vainula

  eLMEK Accounting OÜ, juhatuse liige, vandeaudiitor

 • Ülevaade majandusarvestuse automatiseerimise hetkeseisust ja võimalused
 • Kuidas kolida paber pilve?
 • Mis on kõige suuremateks takistusteks ja kuidas neid ületada?
 • Majandusarvestuse automatiseerimise etapid
 • Riskid ja nende maandamine
 • Alusta lihtsamast:
  - vii kulu- ja lähetusaruanded paberilt digitaalseks
  - lihtsusta pankadega andmevahetust; näiteid päris elust, kuidas need toimivad erinevates pilvepõhistes raamatupidamistarkvarades (Merit, Directo, Erply, SmartAccounts, SimplBooks)

03.12.2020

13.00 - 16.30
2. ÕPPEPÄEV: Muuda ettevõtte raamatupidamine paberivabaks Directo raamatupidamistarkvara abil


 • Directo üldtutvustus ja kasutusmugavused
 • Paberivaba aruandlus – tulemusest põhjuseni
 • Paberivaba dokumendiliiklus
 • Digitaalne dokumentide kinnitusring
 • Operatiivne andmevahetus pankadega
 • Paberivaba koostöö partneritega

16.12.2020

13.00 - 16.30
3. ÕPPEPÄEV: Muuda raamatupidamine paberivabaks Merit Aktiva ja Merit Palga abil


 • Alustamine - kuidas alustada Merit Aktivaga / Merit Palgaga?
 • Kuidas andmete sisestuse pealt aega kokku hoida ja vältida sisestusvigu? - E-arved ja arvete digiteerimine
 • Arvete laekumiste ja tasumiste automatiseerimine. Pankade automaatika
 • Deklaratsioonide ning aruannete esitamine masin-masin liidestusega. KMD, TSD, Majandusaasta aruanne jne
 • API liidestused - mis on API? Millised on Meriti API partnerid?
 • Paberivaba palgaarvestus Merit Palgaga

14.01.2021

13.00 - 16.30
4. ÕPPEPÄEV: E-andmevahetuse võimalused - vähem käsitööd ja kiirem infovahetus


13.00 - 14.00 Miks valida Finbite arvekeskuse (Omniva tütarettevõte) e-andmevahetuse võimalused?
Janne Piller

 • Sissejuhatus ehk mis on e-arved ja kuidas need raamatupidaja tööd lihtsustavad?
 • Konteerimine sh ridade summeerimine ja mallide loomine
 • Ostuarvete kinnitusringile suunamine
 • E-kuluaruandlus
 • Digiarhiiv ja selle võimalused
 • Asendaja määramine puhkuse või eemaloleku ajaks
 • Audiitorile õiguste andmine

14.30 - 16.30 Miks valida Telema e-andmevahetuse võimalused?
Sven Uustalu
ja Ayrton Grossmann

 • Ostuarvete käsitluse parim praktika maailmas. Kas ja mis sellest on kohaldatav Eestis?
 • E-arved, ostuarvete elektroonilised kinnitusringid, tarnijaportaalid
 • Mis kasu on e-arvetest vastuvõtjal? Aga saatjal?
 • Kas e-arveid saab ka välismaa hankijatelt?
 • Lisaks e-arvetele võiks ka e-tellimusi, e-saatelehti ja e-vastuvõtukinnitusi vahetada - kuidas?

21.01.2021

13.00 – 16.30
5. ÕPPEPÄEV: Palga- ja tööajaarvestus. Kuidas minna üle paberivabale personali- ja palgaarvestusele?


13.00 - 14.30 Paberivaba personali- ja palgaarvestus AS Fujitsu Estonia abil
Gerli Toomepuu jaTiiu Kütson-Janke

 • Andmete sisestamine – kuidas vähendada rutiinseid tegevusi?
 • Kuidas tagada palgaarvestuseks up-to-date andmed?
 • Ajamahukamad tegevused personaliosakonnas – puhkuseavalduste digitaliseerimine
 • Ajamahukamad tegevused palgaarvestaja töös – reaalsed töötunnid vs planeeritud tööaeg

15.00 - 16.30 Miks valida Wemply paberivaba personali- ja palgaarvestus?
Karl-Kristjan Luberg

 • Kuidas digitaliseerida tööaja- ja puhkusearvestus?
 • Kuidas ettevõtte tööd efektiivselt planeerida?
 • Personali- ja dokumendihalduse viimine ühtsele pilveplatvormile
 • Erinevad viisid tööaja mõõtmiseks
 • Aruandlus ettevõtte töö lihtsustamiseks ja analüüsimiseks
 • Töö- ja palgaarvestustarkvarade liidestamine

11.02.2021

13.00 – 16.30
6. ÕPPEPÄEV: Praktilised nõuanded dokumentide digitaalseks haldamiseks ja arhiveerimiseks raamatupidamises


 • Kus raamatupidamisega seotud andmeid säilitada?
 • Miks on vajalik säilitada raamatupidamise algdokumente mujal kui raamatupidamise tarkvaras?
 • Millisel kujul andmeid säilitada?
 • Kui kaua raamatupidamise andmeid on vaja säilitada?
 • Kes vastutab ettevõttes raamatupidamise andmete säilimise eest?
 • Fookuses on dokumentidega seotud elutsükkel:
 • loomine
 • menetlemine
 • allkirjastamine
 • jagamine
 • arhiveerimine
 • näited praktika baasilt
 • Kuidas arhiveerida dokumente, kuhu, mis nimetuse all, et dokumendid vastaksid seadustele ja EMTA nõuetele?
 • Koostame oma dokumendipuu, millega lähed tagasi oma kontorisse ja rakendad õpitud teadmised praktikasse

18.02.2021

13.00 – 16.30
7. ÕPPEPÄEV Millised on osapoolte õigused, kohustused ning vastutus andmete töötlemisel? Andmekaitse seadusest tulenevad nõuded raamatupidamises


 • Alice Salumets

  Alice Salumets

  Rödl & Partner Advokaadibüroo OÜ, vandeadvokaat ja partner

 • Marit Savi

  Marit Savi

  Advokaadibüroo TARK, vandeadvokaat ja partner

13.00 - 14.30 Kellele kuuluvad raamatupidamise andmed?
Marit Savi

 • Millised andmed on raamatupidamise andmed?
 • Kas andmetel üldse on omanik?
 • Millised on raamatupidamise andmetega seotud põhilised töötlustoimingud?
 • Kuidas reguleerida andmete töötlemist erinevate osapoolte nagu lõppklient, teenusepakkuja, tarkvara pakkuja vahel?
 • Millised on osapoolte õigused ja kohustused andmete töötlemisel?
 • Kes vastutab andmetega töötlemisega seotud nõuete rikkumise eest?

15.00 - 16.30 Andmekaitse nõuded raamatupidamise ja palgaarvestuse andmete ning dokumentide säilitamisel
Alice Salumets

 • Sissejuhatus – mis on isikuandmed, miks neid kaitsma peab?
 • Mis puutumus on raamatupidamisteenuse pakkujal isikuandmete kaitsesse?
 • Vastutav vs volitatud isikandmete töötleja ning sellega kaasnev vastutus
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted raamatupidamisteenuse osutamisel, sh kuidas ja kellele peaks olema juurdepääs isikuandmetele?
 • Mis saab peale lepingu lõppemist isikuandmetest?

03.03.2021

13.00 – 16.30
8. ÕPPEPÄEV: Mida on vaja teada reaalajamajandusele üleminekul? Kogemuslood edukast raamatupidamise digitaliseerimisest


 • Anneli Aljas

  Anneli Aljas

  finantskonsultant, EBS-i finantsjuhi arenguprogrammi külalisõppejõud

 • Marika Korka

  Marika Korka

  Statistikaamet, arendusosakonna andmekogumise teenuse juht

 • Sirli Heinsoo

  Sirli Heinsoo

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, reaalajamajanduse projektijuht

13.00 - 14.30 Mida on vaja teada reaalajamajandusele üleminekul?
Sirli Heinsoo
ja Marika Korka

 • Reaalajamajandus – mis see on?
 • Mida on vaja reaalajamajandusele üleminekuks?
 • Kuidas mõjutab reaalajamajandus ettevõtluskeskkonda?
 • Milline on Eesti reaalmajanduse visioon aastatakse 2020-2027 ja kuidas see ühildub meie naaberriikide ja Euroopa Liidu tegevustega?
 • Millised on lähiaastateks planeeritud tegevused?
 • Kuidas iga raamatupidaja, finantsjuht ja ettevõtja saab sellele kaasa aidata?

15.00 - 16.30 Parim praktika: kogemuslood edukast raamatupidamise digitaliseerimisest
Anneli Aljas

Näited edukast digitaliseerimisest ettevõtete baasil, millega sõidujagamisfirma Bolt finantsjuht Anneli Aljas on seotud olnud.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

14

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ja kõik teised teemast huvitatud

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht on 50,2 AT, millest iseseisev töö 12 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 7  õppepäeva 8-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.