PRAKTILINE KOOLITUS: Probleemid töötasude, puhkuste ja lähetuste arvestamisel ning arvutamisel

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 25.05.2011 - 25.05.2011 Registreerimise lõpp: 19.05.2011 Kestvus: Asukoht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Hind: 78.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade praktikas esilekerkinud probleemidest ja nende lahendustest töötasude, puhkusetasude ning lähetuste arvestamisel ning maksmisel. Tähelepanu pööratakse nende erinevate tasude arvutuskäigule ning samuti vastatakse osalejate poolt tekkinud küsimustele.

Koolituse paremaks jälgimiseks palume kaasa võtta TLS

Advertisement banner

Programm

Registreerumine ja hommikukohv koos suupistega


09:30 - 10:00

Töölepingud, töötasud


10:00 - 11:30

Helve Toomla
jurist, tööõiguse konsultant

* Töövõtt, käsund, tööleping – milline leping valida?
* Mis kuulub töötasu hulka, mis mitte? Kuidas töölepingus töötasusid näidata?
* Mida lugeda töötasuks siis, kui töölepingus seda ei näidata?
* Nõuded töötasu jm tasude ülekannetele, töötajatele antavad andmed
* Koolituskulud – kes ja mida maksab?
* Töölähetusega seotud probleemid. Riigikohtu sellekohane lahend.
* Avansid ja nende tagastamine
* Keskmise töötasu maksmise kohustus ja selle arvutamine
* Töötasu katseajal
* Töötaja vastutus – tööandja saladuse ja konkurentsipiiramise kohustuse rikkumisel
* Leppetrahv
- omavolilise töölt lahkumise korral
- kahju tekitamise korral

Kohvipaus


11:30 - 11:45

Töötasud ja hüvitised


11:45 - 13:15

Helve Toomla
jurist, tööõiguse konsultant

* Kas ja mis puhul on võimalik töötasu vähendada?
* Hüvitised töösuhte lõppemisel
* Tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega
- töötaja algatusel
- tööandja algatusel
- hüvitised
* Puhkuse andmine tööaasta ja kalendriaasta eest, puhkuse aegumine
* Puhkus kalendripäevades ja puhkus töötaja tööpäevades
* Puhkuste ajakava, puhkuste vormistamine
* Puhkuse andmine osadena
* Töötaja õigus puhkuseaega omatahtsi saada
* Puhkusetasu arvutamine ja maksmise aeg
* Puhkuse päevatasu arvutamine, kasutamata puhkuse hüvitis, avansina antud puhkusetasu tasaarvestus

Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine


13:15 - 13:30

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei