Raamatupidaja arenguprogramm kompetentsi tõstmiseks

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 12.09.2018 - 06.12.2018 Registreerimise lõpp: 21.08.2018 Kestvus: Asukoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn) Hind: 1183 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Raamatupidaja arenguprogramm kompetentsi tõstmiseks koosneb seitsmest põhjalikust õppepäevast, mis annab suurepärase võimaluse täiendada ja uuendada oma teadmisi.

 Programmi eesmärk on anda põhjalikud teadmised kõikidest raamatupidajale vajalikest teemadest, sh:

 • Tulumaks
 • Käibemaks
 • Raamatupidamise arvestuse alused
 • Raamatupidaja ja finantsarvestus
 • Tööseadusandlus ja töötasuarvestusest raamatupidajale
 • Kuluarvestus ja hinnakujundus raamatupidajale
 • Äriseadustikust raamatupidajale

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, mis päeva(de)l soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 169 €+km.

Programmi läbinutele väljastame tunnistuse.

TÄIENDKOOLITUSE ÜLEVAADE PÄEVADE KAUPA:

1. õppepäev 12.09.18
Maksundus – tulumaks
Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant
(10.00 – 16.00)

Eesti maksusüsteem ja maksukorralduse seadus
Tulumaksu arvestamine, tasumine ja deklareerimine
Ettevõtte tulumaks, ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud:

 • tööjõukulud
 • dividendid
 • töölähetused
 • erisoodustused
 • vastuvõtukulud
 • annetused

Füüsilise isiku tulu maksustamine
Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni makse


2. õppepäev 26.09.18
Maksundus – käibemaks
Kaia Loob, Maksu- ja Tolliamet, otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist
(10.00 – 16.00)

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine
Maksustatavad tehingud
Maksumäärad
Maksuvaba käive
Käibemaksu arvutamine, arvestamine ning deklareerimine
Eestis toimunud kaupade ja teenuste käibe maksustamine
Ühendusesisene käive ja soetamine
Sisendkäibemaks
Pöördmaksustamine
Sõiduauto ja käibemaks
Eksport
Import


3. õppepäev 11.10.18
Raamatupidamise arvestuse alused
Anne Nuut, ANTIMAR Audiitorid OÜ, juhatuse liige ja vandeaudiitor; Raamatupidamise Toimkonna liige
(10.00 – 16.00)

Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
Majandusarvestuse süsteem
Raamatupidamise sise-eeskiri
Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid
Majandustehingute dokumenteerimine
Raamatupidamisregistrid
Raamatupidamist reguleerivad juhendmaterjalid
Majandusaasta aruanne


4. õppepäev 18.10.18
Raamatupidaja ja finantsarvestus
Inga Stelmak, ettevõtja, finantsist ja õppejõud; Six Apples Finance OÜ juhatuse liige
(10.00 – 16.00)

Finantsaruannete koostamise üldpõhimõtted, eeldused ja piirangud
Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid
Finantsaruanded ja info avalikustamine
Bilanss
Kasumiaruanne
Rahakäibe aruanne
Omakapitali muutuste aruanne
Kohustiste ja omakapitali arvestus
Finantsplaneerimine
Finantsjuhtimise eesmärgid
Põhiaruannete analüüs: bilansi, kasumiaruande, rahakäibe ja omakapitali liikumise aruannete analüüsid
Tööjõu kasutamise analüüs
Riskide juhtimine
Pro-forma aruande koostamine


5. õppepäev 14.11.18
Tööseadusandlus ja töötasuarvestusest raamatupidajale
Thea Rohtla, Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist
(10.00 – 16.00)

Tööleping ja selle sõlmimine
Tööandja ja töötaja kohustused
Töösuhe vs võlasuhe
Keskmise töötasu arvutamine
Haigus- ja hooldushüvitised
Puhkusetasu arvestus
Õppepuhkus
Töölepingu lõpetamine
Lõpparve arvutamine ja maksmine
Koondamishüvitis
Vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve


6. õppepäev 28.11.18
Kuluarvestus ja hinnakujundus raamatupidajale
Inga Stelmak, ettevõtja, finantsist ja õppejõud; Six Apples Finance OÜ juhatuse liige
(10.00 – 16.00)

Kulude liigitamine:

 • otsesed ja kaudsed kulud
 • muutuvad ja püsivad kulud
 • juhtimisotsustega seotud kulud

Toote/teenuse  omahinna arvestus
Kulud ja juhtimisotsused
Tasuvuspunki leidmine – müügihinna ja kulude muutumise mõju tasuvusele ja ärikasumile
Hinnakujunduse turunduslikud aspektid


 7. õppepäev 06.12.18
Äriseadustikust raamatupidajale
Marko Saag, ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
(10.00 – 16.00)

Äriühingute liigid
Aktsia- ja osakapital
Kapitali sissemaksed
Sissemakseta osakapital
Tehingud omanikega

 

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Saalikoolitus

Lektorite arv:

6

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantstöötajad ning kõik teised, kes puutuvad oma töös kokku raamatupidamisega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7 päeva, ühe päeva maht 6,3 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Loobumistingimused: kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni  28.08.2018; 50% maksumusest ajavahemikus 29.08 – 04.09.2018. Kui loobutakse hiljem kui 04.09.2018  osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, koolituste ja konverentside juht

Toitlustus:

Jah

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.