Rahapesu tõkestamise eest vastutava spetsialisti täiendõppe programm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.05.2021 - 11.06.2021 Registreerimise lõpp: 10.06.2021 Kestvus: 30 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1134 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele on ühe õppepäeva soodushind kuni 30. maini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Rahapesu tõkestamise spetsialisti arenguprogramm

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, millistel päevadel soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 189 €+km, meie sooduspakkumistega liitujale 149 €+km.
Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas. Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus seitsme päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Rahapesu ja terrorismitõkestamise seadus  sätestab, et ettevõtetel peavad olema klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekord, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerib.

Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jne.

Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.

Täiendõppe programmi on oodatud osalema kohustatud isikud, sh järelevalve funktsiooni teostajad:

 • audiitorid,
 • raamatupidajad
 • finantsjuhid
 • personalitöötajad
 • ettevõtete juhid
 • ettevõtjad
 • juristid

Täiendõppe programmi eesmärk on anda põhjalikud teadmised Rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuetest, 2020. aastal vastu võetud  RahaPTS muudatustest ning plaanitavatest uuendustest 2021. aastal.

Täiendõppe programmi läbinu teab:

 • Rahapesu Andmebüroo (RAB) järelevalve osakonna 2021 aasta plaanid
 • Millised on sagedasemad Rahapesu Andmebüroo (RAB) tuvastatud puudused turuosaliste järelevalvetes ja mida neist õppida?
 • Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised FATF standardid
 • Nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
 • Protsesside analüüs oma organisatsioonis – kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida?
 • Vastavuskontrolli läbiviimine – kontrolliprotseduurid, meetodid
 • Rahapesu riskimudeli nõuded ja loomine
 • Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras
 • Teavitamisprotsess organisatsioonis
 • Isikuandmete kaitse rahapesuvastases võitluses
 • Mis vahe on isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel rahapesuvastase seaduse tähenduses?
 • Sanktsioonid isikuandmete kasutamise rikkumise eest
 • Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul

Koolitusprogrammi viivad läbi valdkonna tippspetsialistid Kert Võlli ja Anni Aim Rahapesu Andmebüroost, sertifitseeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe, Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar, Advokaadibüroo TRINITI OÜ advokaat Maarja Pild ning Sören MeiusRahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik.

Advertisement banner

Programm

13.05.2021

10.00-13.30
1. ÕPPEPÄEV: Sissejuhatus. Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised standardid


 • Täiendõppe kursuse sissejuhatus
 • Rahapesu- ja terrorismi tõkestamise rahvusvahelised FATF standardid
 • Siseriiklikud statistilised näitajad
 • EL ülese riskihinnangu tulemused
 • Nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale

21.05.2021

10.00-13.30
2. ÕPPEPÄEV: Protsesside analüüs oma organisatsioonis - kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida. Kuidas seada kontrollid nii, et nad töötaks. Vastavuskontrolli läbiviimine - kontrolliprotseduurid, meetodid


 • Protsesside analüüs oma organisatsioonis
  -mis on protsesside analüüs ja mis on selle lisandväärtus?
  -kuidas ja milliste töövahenditega protsesse analüüsida
 • Vastavuskontrolli läbiviimine
  -kontrollide liigid
  -kontrolliprotseduuride liigid ja võimalused
  -kontrolljälje olulisus – nii kontrollide toimimisel kui vastavuse hindamise
 • Kuidas seada kontrollid nii, et nad töötaks

27.05.2021

10.00-13.30
3. ÕPPEPÄEV: Rahapesu riskimudeli nõuded ja loomine. Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras. Teavitamisprotsess organisatsioonis


 • Seaduse nõuded riskimudelile
 • Riskihindamise metoodika
 • Vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras
 • Teavitamiskohustuse täitmise protsess organisatsioonis

09.06.2021

10.00-13.30
4. ÕPPEPÄEV: Isikuandmete kaitse rahapesuvastases võitluses


 • Maarja Pild

  Maarja Pild

  Advokaadibüroo TRINITI OÜ vandeadvokaat, Tartu Ülikooli külalislektor

 • Konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamine teabe salvestamisel
 • Nõuded teabe dokumentaalsele salvestamisele ja säilitamisele
 • Millal on isikuandmete töötlemine ebaseaduslik?
 • Mis vahe on isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel rahapesuvastase seaduse tähenduses?
 • Milliseid andmeid ei saa töödelda?
 • Isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse
 • Mis on andmeleke ja mis juhtub, kui see juhtub?
 • Kuidas peaks andmekaitse toimuma (tehnilised ja organisatsioonilised meetmed).
 • Mis siis, kui õigusi ikkagi rikutakse?
 • Kes jälgib määruste rakendamist? Kuhu pöörduda avastatud rikkumise korral?
 • Sanktsioonid isikuandmete kasutamise rikkumise eest
 • Kliendi ja partneri andmete digitaalne arhiveerimine

10.06.2021

11.00-14.00
5. ÕPPEPÄEV: Rahapesu Andmebüroo (RAB) esindaja poolt ülevaade, milline on hetkeseis Eestis, mida tehakse ettevõtete poolt valesti ning millele kindlasti tähelepanu pöörata


 • Sören Meius

  Sören Meius

  Rahandusministeerium, rahandusteabe poliitika osakonna nõunik

Kert Võlli ja Anni Aim, Rahapesu Andmebüroo

Rahapesu Andmebüroo (RAB) analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele.

 • Millised RahaPTS muudatused võeti 2020. aastal vastu?
 • Tagasivaade RAB järelevalve osakonna 2020 aasta tööle
 • Millised on sagedasemad tuvastatud puudused turuosaliste järelevalvetes ja mida neist õppida?
 • RAB järelevalve osakonna 2021 aasta plaanid

11.06.2021

10.00-12.00
6. ÕPPEPÄEV: Rahapesu tõkestamisest krüptorahade puhul


 • Raido Saar

  Raido Saar

  Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige ning valitsuse juurde moodustatud Turuosaliste nõukoja liige

 • Virtuaalsed valuutad, tüübid ja liigitus
 • Krüptoraha õiguslik seisund
 • Erinevus seaduslikust maksevahendist ja e-rahast
 • Krüptoraha vahetamine ja kasutamine maailmas ja ELi riikides
 • Krüptoraha kasutamine kuritegevuses: vastutegevuse probleemid
 • Krüptoraha ringluse valdkonna kuritegude uurimise probleemid
 • Krüptoraha käibe kriminoloogilised riskid
 • Krüptorahaga tehingute kohta teabe hankimise ja kasutamise võimalused kuritegude avalikustamisel ja uurimisel
 • Kuidas bitcoinide kaudu raha pestakse

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

4

Sihtrühm:

Täiendkoolitusele on oodatud osalema kohustatud isikud, sh järelevalve funktsiooni teostajad, audiitorid, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kogumaht on 30 AT, millest iseseisev töö 7 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Kursus lõpeb elektroonilise kirjaliku arvestusega. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 5  õppepäeva 6-st ja teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega

Loobumistingimused:

Loobumistingimused: Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.
Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Ei

*Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.