Salvestus: Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

Üldinfo

Koolitus toimus: 16.04.2020 Kestvus: 5,3 AT Asukoht: Salvestatud koolitus Hind: 79 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 49 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Koolituse eesmärk on selgitada, milliste nõuetega tuleb Eesti ettevõtetel Soomes arvestada ning millised on olulisemad piiriülese ettevõtluse, maksude ja tööõiguse muudatused 2020 – 2022 aastatel.

Koolituse läbinu teab Soome tööõiguse põhimõtteid, sh töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, ametiühingute ja kollektiivlepingute osatähtsus, töö tasustamine ja erisoodustused, tööandja kulud ja töötaja maksustamine jpm. Samuti selgitatakse piiriülese ettevõtluse ja töötamise erinevaid vorme ning püsiva tegevuskoha teemat.

Koolituse viib läbi Kalle Pedakkes elab ja töötab Soomes, Advokaadibüroos Hedman Partners, ta on vandeadvokaat ja büroo partner. Kalle on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel Soome ja teistesse välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad.

Advertisement banner

Programm

Ettevõtluse vormid ja piiriülene ettevõtlus Soomes. Piiriülene töötamine ja Soome tööõiguse põhireeglid.


 • Kalle Pedak

  Kalle Pedak

  Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

 • Soome seadused – erinevused ja sarnasused
 • Eesti ettevõtja Soomes: piiriülese ettevõtluse vormid
 • Soome äriühingu juhtimine ja vastutus
 • Ettevõtjate kohustuslikud registreeringud
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht: millal tekib ja millised on tagajärjed? Kohtupraktika näited
 • Ettevõtjate maksukoorem Soomes
 • Lepingute sõlmimine Soome ettevõtjaga, erinevused ja eripärad
 • Ehituse töövõtt Soomes, millised on probleemsemad punktid?
 • Eesti ettevõtja kohustused tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest. Kohtupraktika näited
 • Ettevõtlust puudutavad olulisemad seadusemuudatused 2020 - 2022
 • Piiriülese töötamise vormid
 • Ametiühingute ja kollektiivlepingute tähtsus
 • Lähetatud töötajad. Kohaldatav seadus ja kohtupraktika
 • Renditöötaja seisund ja kohustused
 • Töölepingu sõlmimine: välismaalaste, sealhulgas kodakondsuseta isikute töötamine Soomes
 • Töölepingu lõpetamise alused ja kohtupraktika
 • Töötasu, sh miinimum töötasu, erisoodustused ja päevaraha
 • Tööaeg ja ületunnitöö. Soome uus tööajaseadus
 • Puhkus, puhkusetasu ja sundpuhkus
 • Töötervishoid ja haigushüvitise maksmine
 • Kahju hüvitamine töösuhtes
 • Välismaal registreeritud sõiduki juhtimine Soomes
 • Töösuhete kontroll ja võimalikud sanktsioonid
 • Tööseadusandluse olulisemad muudatused 2020 - 2022

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Järelvaadatavad

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 5,3 AT. Teoreetiline loeng, praktilised harjutused.
Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Ei