Salvestus: Eesti Raamatupidajate Juubelikonverents: Kevadmissioon 2020

Üldinfo

Koolitus toimus: 29.04.2020 Kestvus: 7,3 AT Asukoht: Salvestatud koolitus Hind: 109 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind Soodushind: 79 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Salvestatud koolituse video ostu korral on võimalik seda järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale arve tasumist.

Eesti suurim raamatupidajatele ja finantstöötajatele suunatud kevadkonverents toimus taaskord ning käesoleval aastal tähistasime juba konverentsi 10. juubelit!

Konverents „Kevadmissioon“ on teadaolevalt praktilise iseloomuga. Konverentsi teemad on suunatud raamatupidaja töö erisustele, uutele võimalustele ja kohustustele. Käsitlemisele tulevad traditsiooniliselt maksude, raamatupidamise ja tööõiguse olulisemad teemad.

Konverentsipäeva avab laulja ja laululooja Marek Sadam ning päevajuhiks on maksuspetsialist Marko Saag.

Konverentsi pikaajaline koostööpartner on RMP Eesti (raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee).

Advertisement banner

Programm

Millised tuuled on puhumas maksumaastikul?


 • Marko Saag

  Marko Saag

  ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

 • Kas raamatupidaja jaoks võivad tulevikumuutused olla elu keerulisemaks või lihtsamaks tegevad?
 • Milleks tuleb valmis olla seoses Brexitiga?

Omahinna paradoksid


 • Margus Tinits

  Margus Tinits

  OÜ Tinitsa Konsultatsioonibüroo juhataja, finantskoolitaja

 • Millal ja milleks on vaja kulusid jagada:
  -toote- ja perioodikuludeks
  -otse- ja kaudkuludeks
  -muutuv- ja püsikuludeks
 • Sügavalt kahjumlik toode (teenus, projekt jne) võib tegelikult anda hoopis olulise osa kasumist. Ja vastupidi
 • Kasumiläve analüüs (break-even analysis) – mida kasuliku sellest välja lugeda annab?
 • Mõni piirang võib muidu selgelt tulusama toote muuta vähemtasuvamaks ja vastupidi
 • Kuidas, kunas ja kas üldse on mõistlik jagada üldkulusid?

Finantsinvesteeringute kajastamine raamatupidamises


 • Kas  kajastada õiglases väärtuses, korrigeeritud soetusmaksumuses, soetusmaksumuses või kapitaliosaluse meetodil.
 • Millal ja millistel tingimustel neid meetodeid kasutatakse?
 • Kuidas kajastada järjest enam populaarsust koguvaid investeeringuid  idufirmadesse ja ühistusrahastuse platvormidesse?

Suhtlemine negatiivselt meelestatud klientide ja kolleegidega


 • Suhtlemise põhiskeem keeruliste situatsioonide analüüsimiseks ja tõhusaks juhtimiseks
 • Kuidas pingelises situatsioonis säilitada oma isiklikku sisemist tasakaalu?
 • Toimivad suhtlemis-strateegiad konfliktse olukorra lahendamiseks

Aheltehingute käibemaksuga maksustamine aastal 2020


 • Aheltehingute käibemaksuga maksustamise muudatus alates 01.01.2020
  -lihtsustunud kauba müüja tõendamiskoormust juhul, kui ostja vastutab lepingu järgi kauba transpordi eest teise liikmesriiki
  -täiendav nõue, mille abil tuleb tõendada kauba ühendusesisest käivet
 • Erinevaid kauba ühendusesisese käibe juhtumeid
 • Kuidas ja millal käivet deklareerida?
 • Elulised näiteid

Eesti ja Norra maksuarvestuse erisused ja sarnasused


 • Esinduskulud
 • Töötajatega seotud kulud
 • Erisoodustused
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine
 • Maksuarvestus palgalt – Norra astmeline tulumaks ja maksukaart

Töötasu arvestuse nüansid - praktiliselt ja põhjalikult


 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Miks tuleb hoida selgelt lahus põhitasu ja lisatasud?
 • Kuidas arvutada töötasu summeeritud tööaja korral – võttes aluseks kuutöötasu, tunnitasu ja muutuvtasu?  Arvestuse nüansid pikema kui 1-kuulise summeeritud tööaja korral
 • Ületunnitöö arvestus. Ületunnitöö hüvitamine täiendava vaba ajaga ja rahaliselt, sh summeeritud tööaja korral.
 • Öötöö piirangud ja hüvitamine nii rahaliselt kui täiendava vaba aja andmisega
 • Riigipühal tehtava töö hüvitamine nii rahaliselt kui täiendava vaba aja andmisega

Teemat käsitletakse igapäevatöös tekkinud küsimuste baasilt tuues praktilisi näiteid ning näiteid tööõiguse kohtupraktikast

Peamised keeleohud ja eksimused finantsterminites ingliskeelse tööalase suhtluse korral


 • Aet Toots

  Aet Toots

  EBSi Majandusteooria ja rahanduse õppetool, korraline lektor

 • Eksimused terminite kasutamisel, mis tulenevad kas emakeele või mõne teise võõrkeele mõjust
 • Arusaamatused seoses inglise keele regionaalsete eripäradega maailma eri paigus
 • Sünonüümia ja polüseemia finantsarvestuse terminoloogias – kuidas otsustada, millist terminit kasutada, kui ühe mõiste edasi andmiseks on mitu erinevat terminit, ning kuivõrd võib segadust tekitada see, kui ühel terminil on mitu erinevat tähendust.
 • Olulised aspektid, millele pöörata tähelepanu ingliskeelsetes finantsteemalistes ametikirjade ja dokumentide koostamisel
 • Idiomaatiliste väljendite ja lühendite kasutamisest tingitud arusaamatused
 • Erinevate finantsvaldkondade arenguga kaasnevad muutused ja arengud ingliskeelsetes finantsterminites

Vanemapuhkused aastal 2020 ning muudatused 01. juulist 2020


 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 • Isapuhkusest enne ja pärast 1. juuli 2020 muudatust
 • Klassikalised lapsepuhkused
 • Kuidas ja millal saab kasutada?
 • Puhkuste ajakavasse märkimata vanemapuhkuste kasutamisest ja aegumisest
 • Mida on raamatupidajal oluline teada nende puhkuste eest tasude arvestamisel?
 • Millele tuleks erilist tähelepanu pöörata aastal 2020

Tööle - koju sõidud, majutus ning ikka autod, autod, autod


 • Aule Kindsigo

  Aule Kindsigo

  Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant

 • Tööle ja kojusõidu hüvitamise võimalused tööandja poolt (sh muudatused alates 01.01.2020)
 • Töötajate majutamine tööandja kulul - lähetus versus töökohal majutus
 • Auto kasutuse kohta arvestuse pidamine
 • Millal ja kes saavad sõidupäevikut pidada?
 • Käibemaks firma sõiduauto
  -ostul
  -müügil
  -jooksvatel kuludel

Kohtulahendid, mis muutsid ettevõtjate arusaama maksustamisest


 • Ranno Tingas

  Ranno Tingas

  Ernst & Young Baltic AS, juhatuse liige ja maksupartner

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Järelvaadatavad

Lektorite arv:

11

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, personalitöötajad, assistendid, ettevõtjad ja kõik teised, kes peavad kursis olema maksumuudatuste ning uute nõuetega raamatupidamises

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 7,3 AT. Interaktiivne loeng. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann, sündmuste peaprodutsent

Toitlustus:

Ei