SEMINAR: Äri- ja maksuõiguse muudatused ning aktuaalsed küsimused praktikas

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 16.02.2012 - 16.02.2012 Registreerimise lõpp: 07.02.2012 Kestvus: Asukoht: Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn) Hind: 118.00 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Soodushind 31. detsembrini a’ 88 € + km.

Seminar annab ülevaate äriühingu juhtimisega kaasnevatest kohustustest ja riskidest, seda eriti kriitilistes olukordades. Lisaks räägime äriõiguse hiljutistest muudatustest ning maksustamisest. Esinejatel on pikaajaline kogemus äriklientide nõustamisel ning nende ettekanded keskenduvad praktilistele küsimustele, millega ettevõtluses kokku puututakse.

Hannes Vallikivi on advokaadibüroo vandeadvokaat, pangandus- ja finantsõiguse praktikagrupi juht. Hannes on lõpetanud 1996. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna B.A. ja 2001. aastal sama ülikooli õigusteaduskonna mag. iur. cum laude. Ta on pidanud loenguid rahvusvahelisest ning Eesti äriõigusest ja avaldanud sel teemal mitmeid kirjutisi. Tema peamised nõustamisvaldkonnad on pangandus ja finantseerimine, väärtpaberituruõigus, ühinemised ja omandamised, intellektuaalomand, IT ja telekommunikatsioon.

Piret Jesse on vandeadvokaat, ühinemiste ja omandamiste praktikagrupi liige. Piret, olles Eesti Advokatuuri liige alates 2001.a. Tema peamised nõustamisvaldkonnad on ühinemised ja omandamised, äri- ja lepinguõigus ning kinnisvara- ja ehitusõigus. Piret on ka Tartu Ülikooli äriõiguse õppejõud. Ta on raamatute „Vaidluste lahendamine“ (2009) ning „Ühinemised ja Omandamised“ (2011) kaasautor ning kirjutanud mitmeid erialaseid artikleid.

Elmer Muna on vandeadvokaat, vaidluste lahendamise praktikagrupi liige. Tema peamised tegevusvaldkonnad on kohtumenetlus ja arbitraaž, pankrotiõigus, riigihanked ning maksumenetlused. Elmeri igapäevaseks tööks klientide esindamine advokaadina kõigis kohtuastmetes ja erinevate vaidlustusorganite ees. Ta on raamatute „Vaidluste lahendamine“ (2009) ja „Averus: avaliku ja erasektori koostöö“ (2011) kaasautor.

Aidi Kallavus on advokaadibüroo jurist, maksunõustaja. Ta on alates 2004. aastast töötanud KPMG Baltics maksunõustajana, enne seda ligi 4 aastat Eesti Maksumaksjate Liidus juristina. Ta on abistanud paljusid ettevõtteid maksusäästlike lahenduste leidmisel, osalenud sadadel maksualastel koolitustel lektorina ning avaldanud palju artikleid nii Eesti kui ka rahvusvahelise maksustamise teemadel. Samuti on Aidi mitmete maksualaste väljaannete kaasautor.

Tanel Pürn on vandeadvokaat. Tema peamised nõustamisvaldkonnad on lepinguõigus, vaidluste lahendamine, kriminaalmenetlus, riigihanked ning ühingu- ja äriõigus. Tanel on aastate jooksul nõustanud kliente igapäevases asjaajamises seoses lepingutega ning vaidluste lahendamisega.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv


09:30 - 10:00

Ettevõtte kapitaliseerimine, ühinemised ja jagunemised


10:00 - 11:00

Käsitletavad teemad:

 • 0-kapitaliga OÜ-d – tegevuspiirangud ja kapitaliseerimine
 • Lihtsustused ühinemiste ja jagunemiste korras
 • Ühinemine kui üks võimalusi korrastada kontserni struktuuri
 • Dividendide otsustamine ja maksmine

Kohvipaus


11:00 - 11:15

Pankroti- ja saneerimismenetlusest juhatuse liikme pilgu läbi


11:15 - 12:00

 • Elmer Muna

  Elmer Muna

  Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat

Elmer Muna
advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat

Käsitletavad teemad:

 • Pankroti- ja saneerimismenetlusest üldiselt
 • Pilk statistikale
 • Millal on liiga hilja pankrotiavaldust esitada?
 • Kuidas peaks käituma?
 • Seisukohti uuemast Riigikohtu praktikast

Lõuna


12:00 - 13:00

Juhatuse liikme kohustused ja vastutus


13:00 - 14:15

 • Piret Jesse

  Piret Jesse

  Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat

Piret Jesse
advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat

Käsitletavad teemad:

 • Juhatuse liikme kohustused ning nende rikkumine teoorias ja praktikas
 • Hoolsuskohustus
 • Lojaalsuskohustus (sh konkurentsikeeld, ärisaladuse hoidmine)
 • Juhtorgani liikmete vastutus:
 • Tsiviilvastutuse alused ja ulatus, selle piiramise võimalikkus
 • Karistusõiguslik vastutus

Kohvipaus


14:15 - 14:30

Äriühingu kriminaalvastutus


14:30 - 15:25

 • Tanel Pürn

  Tanel Pürn

  Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat

Tanel Pürn
advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, vandeadvokaat

Käsitletavad teemad:

 • Teema aktuaalsusest
 • Võimalike sanktsioonide ulatus
 • Olulised mõisted
 • Vastutuse alus
 • Hiljutine kohtupraktika

Maksuküsimused seoses juhatusega


15:30 - 16:00

Aidi Kallavus
advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene, jurist

Käsitletavad teemad:

 • Juhatuse vastutus
 • Nõuetest loobumine
 • Juhatuse liikme tasu maksmine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Seminar

Lektorite arv:

Sihtrühm:

Õppemeetodid:

Loobumistingimused:

Projektijuht:

Toitlustus:

Ei