Seminar: Maksude optimeerimine 2018. aastal

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 07.03.2018 - 07.03.2018 Registreerimise lõpp: 05.03.2018 Kestvus: Asukoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Hind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Kuidas hoida ettevõtte maksukoormus 2018. aastal mõistlikkuse piires? Seminari eesmärk on anda ülevaade erinevatest võimalustest, kuidas saab ettevõtja seadusega kooskõlas enda maksukoormust vähendada. Seminari läbinu teab, mida teha siis, kui maksuhaldurilt saabub teade maksumenetluse alustamisest või ilmuvad maksuaudiitorid töötajate registreerimist, ettevõtlusega tegelemist või muud maksustamise seisukohast tähtsat kontrollima?

Seminari viib läbi LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS partner ja vandeadvokaat Jaak Siim.

Programm

Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega


09:40 - 10:00

Maksude optimeerimine 2018. aastal


10:00 - 12:00

 • Jaak Siim

  Jaak Siim

  Cuesta Advokaadibüroo partner/vandeadvokaat

 • Kuidas saab ettevõtja oma maksukoormust legaalsel teel vähendada?
  - Seoses muudatustega erisoodustuste maksustamisel, sh tööandja sõiduauto kasutamisel
  - Seoses muudatustega dividendide maksustamisel
  - Seoses ettevõtlusega ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulude tegemisega
  - Seoses füüsilise isiku tulu maksustamisega tulenevalt äriühingu poolt tehtud väljamaksetest
 • Maksumenetluses kehtivad üldised põhimõtted, sh uurimispõhimõte, eesmärgipärasuse põhimõte ja maksusaladuse kaitse põhimõte
 • Maksukohustuslase õigus olla ära kuulatud ja saada teavet
 • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine
 • Millal ja millises vormis on õigus ettevõtjalt teavet nõuda? Kas seda võib teha enne menetluse alustamist?
 • Vaatlus või selle sildi all toimuv läbiotsimine?
 • Kuidas ja mille alusel vaatlust läbi viiakse? Millal on õigus teostada vaatlust ette teatamata? Kuidas vaatluse käik fikseeritakse? Kas vaatluse käigus tohib asju ja dokumente ära võtta, käskida lukke avada jms?
 • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel, sh pankadelt jt isikutelt
 • Ettevõtja kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed, sh sunnivahendite kohaldamise alused
 • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused
  - Kas ja millisel alusel on õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest?
 • Maksukohustuslase võimalused ebaseadusliku teabenõude saamisel – kas nõudele vastata või mitte? Millal tuleb kindlasti reageerida?
 • Praktikas esilekerkinud probleemid seoses maksukontrolli läbiviimisega ning kohtupraktika selles vallas
 • Ettevõtluskonto – kas surnult sündinud? Millised on ettevõtluskonto plussid ja miinused? Kas ja kuidas see praktikas üldse rakendub?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Seminar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2,25AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs.

Loobumistingimused:

Kirjalikul teavitamisel 100% maksumusest kuni 12.02.2018; 50% maksumusest ajavahemikul 13.02 – 27.02.2018. Kui loobutakse hiljem kui 27.02.2018 osavõtutasu ei tagastata ning arve kuulub tasumisele. Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Piret Lauk, koolituste ja konverentside projektijuht

Toitlustus:

Jah

*Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.