Soome maksude ja raamatupidamise õppeprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 19.05.2022 - 19.05.2022 Registreerimise lõpp: 08.06.2022 Kestvus: 27 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1393 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 18. maini Soodushind: 1113 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Soome maksude ja raamatupidamise õppeprogramm

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

7-päevase õppeprogrammi eesmärk on anda põhjalikud teadmised Soome maksudest ja raamatupidamisest Eesti ettevõtetele.

Tegemist on õppeprogrammiga, kus Eesti raamatupidaja omandab praktilised teadmised ning saab võimekuse teha lisaks ka Soome raamatupidamist.

Õppeprogrammi läbinu teab:

 • Ettevõtete maksustamise reeglid Soomes
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht Soomes
 • Tulumaksu tasumine ja deklareerimine
 • Käibemaksu tasumine ja deklareerimine
 • Soome aastaaruande koostamine ja selle peamised komistuskohad
 • Tuludeklaratsiooni koostamise peamised murekohad
 • Soome palga ning palgamaksude arvestamine ja deklareerimine
 • Erisoodustused ja nende maksustamine
 • Renditöötajate maksustamine
 • Residendi ja mitteresidendi maksukohustus
 • Töötajate lähetused ning muudatused Soome lähetatud
  töötajate deklaratsiooni esitamise nõuetes
 • Muud lähiajal toimunud ja toimvad muudatused
 • Jagatakse praktilisi kogemusi Soome Maksuametiga suhtlemisel

Õppeprogrammi viimasel, seitsmendal päeval keskendutakse Eesti ehitusettevõtetele Soomes, kus kõiki teemasid käsitletakse ehitusettevõtete spetsiifikast lähtudes.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, millistel päevadel soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind on 199 €, meie sooduspakkumistega liitujale 159 €+km. Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas.

Õppeprogrammi viib läbi Christer Haimi, CH Konsultatsioonid OÜ juhataja.
Christer Haimil on pikaajaline töökogemus majandusarvestuse korraldamisel ja juhtimisel. Ta on olnud pikalt tegev avalikus sektoris, töötanud Maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana. Tänasel päeval on ta pühendunud oma ettevõtte CH Konsultatsioonid juhtimisele, spetsialiseerudes muuhulgas ka Soome raamatupidamise ja maksusüsteemi seadusandlusele.

Aktiivõppe kogumaht on 27 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud 6 õppepäeva 7-st.

Kui koolitust otse vaadata ei ole võimalik, saab vaadata endale sobival ajal salvestust ning sellisel juhul tuleb kursuse lõpus sooritada kirjalik test (iga õppepäeva kohta üks küsimus). Peale testi positiivset sooritamist väljastatakse tunnistus.

Töö toimub väikestes gruppides ja kohtade arv on piiratud!

Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustega: koolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Programm

21.04.2022

10.00-13.30
1. ÕPPEPÄEV: Soome aastaaruande ja tuludeklaratsiooni koostamine. Vaatame üle võimalikud komistuskohad ning jagame praktilisi nõuandeid Soome Maksuametiga suhtlemisel


Soome äriregistris registreeritud ettevõtted on kohustatud koostama majandusaasta aruande nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

Lisaks peavad kõik Soomes tegutsevad ettevõtted, sh ka välismaa, st ka Eesti ettevõtted, nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist esitama Soome Maksuametile tuludeklaratsiooni. Seega on tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 30.04.2022.

Soome aastaaruande koostamine ja selle peamised komistuskohad:

 • majandusaasta aruande esitamise kohustus
 • audiitorikohustus
 • majandusaasta aruande kohustuslikud osad ja nõuded
 • majandusaasta aruande näidis

Tuludeklaratsiooni koostamine ja selle peamised murekohad

 • tuludeklaratsiooni esitamise kohustus
 • tuludeklaratsiooni kohustuslikud osad ja nõuded
 • tuludeklaratsiooni näidis
 • püsiva tegevuskoha deklareerimine
 • trahvid majandusaasta aruande ja tuludeklaratsiooni esitamata jätmisel

26.04.2022

10.00-13.30
2. ÕPPEPÄEV: Ettevõtete maksustamise reeglid Soomes – käibemaks ja deklareerimine


 • Ettevõtte käibemaks
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus
 • Käibemaksu tasumine ja deklareerimine
 • Välismaalaste käibemaksukohuslaseks registreerimine
 • Rakendatavad sanktsioonid
 • Jagatakse praktilisi kogemusi Soome Maksuametiga suhtlemisel

11.05.2022

10.00-13.30
3. ÕPPEPÄEV: Ettevõtete maksustamise reeglid Soomes – tulumaks ja deklareerimine


 • Ettevõtte tulumaks
 • Tulumaksu tasumine ja deklareerimine
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht Soomes:
  -millal tekib?
  -mis kohustused kaasnevad?
 • Dividendide maksustamine
 • Rakendatavad sanktsioonid
 • Jagatakse praktilisi kogemusi Soome Maksuametiga suhtlemisel

19.05.2022

10.00-13.30
4. ÕPPEPÄEV: Praktiliselt ja põhjalikult Soome palgaarvestusest


 • Tööandjaregister
 • Tööleping
 • Kollektiivleping
 • Palgaarvestus
 • Töötasu arestimine
 • Millised on tööandja kohustused
  tööjõurendi korral?
 • Millised on tööjõurendi ja töövõtu alusel
  töötamise piiritlemise kriteeriumid?
 • Töötajate lähetused ning
  viimase aja muudatused

25.05.2022

10.00-13.30
5. ÕPPEPÄEV: Soome palgamaksude arvestus ja deklareerimine


 • Soome palgamaksude arvestus:
  - maksukaart
  - sotsiaalkindlustused
  - tulorekister
  - palgamaksude deklareerimine
 • Millised on tööandja kohustused tööjõu palkamisel:
  -  maksude kinnipidamine
  -  sotsiaalmaksu tasumine
  -  muude maksude tasumine
 • Töötajate maksustamine Soomes:
  -  kui tegemist Soome residendiga
  -  kui tegemist Eesti residendiga Soomes
  - kuidas toimub renditöötaja maksustamine?
  - mitteresidendi progressiivne tulumaks
 • Päevaraha maksmine

02.06.2022

10.00-12.00
6. ÕPPEPÄEV: Erisoodustused, nende maksustamine ja deklareerimine


Soomes toimub erisoodustuste maksustamine mõnevõrra erinevalt kui Eestis

 • Soome erisoodustuste arvestuse ja maksustamise üldised põhimõtted
 • Millised erisoodustused on Soomes kasutusel?
 • Kuidas toimub erisoodustuste maksustamine sh:
  -auto
  -eluase
  -ühistranspordi piletid
  -muude erisoodustuste maksustamine
 • Erisoodustuste tasumine ja deklareerimine

09.06.2022

10.00-13.30
7. ÕPPEPÄEV: Eesti ehitusettevõtetele Soome maksuarvestusest


Täiendõppeprogrammi viimasel päeval keskendutakse Eesti ehitusettevõtetele Soomes, kus kõiki teemasid käsitletakse ehitusettevõtete spetsiifikast lähtudes.

 • Ettevõtte käibemaks
 • Käibemaksu tasumine ja deklareerimine
 • Välismaalaste KM kohuslaseks registreerimine
 • Ettevõtte tulumaks
 • Tulumaksu tasumine ja deklareerimine
 • Ehitusdeklaratsioon
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht Soomes
 • Dividendide maksustamine
 • Soome palgaarvestus
 • Soome palgamaksude arvestus ja deklareerimine
 • Soome lähetatud töötajate seadus
 • Tellijavastutuse seadus
 • Renditöötaja maksustamine
 • Erisoodustused ja nende maksustamine
 • Jagatakse praktilisi kogemusi Soome töökaitse kontrollitulemustest
 • Jagatakse praktilisi kogemusi Soome Maksuametiga suhtlemisel
 • Rakendatavad sanktsioonid

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, ettevõtjad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht on 27 AT. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on aktiivselt kaasa töötanud koolituspäevadel ning läbinud 6 õppepäeva 7-st. Kui koolitust otse vaadata ei ole võimalik, saab vaadata endale sobival ajal salvestust ning sellisel juhul tuleb kursuse lõpus sooritada kirjalik test (iga õppepäeva kohta üks küsimus). Peale testi positiivset sooritamist väljastatakse tunnistus.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 - 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

*Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.