Tasuta salvestus: Töötasu hüvitis tööandjate ja töötajate olukorra leevendamiseks

Üldinfo

Koolitus toimus: 31.03.2020 Kestvus: 2 AT Asukoht: Salvestatud koolitus Hind: 0 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Tasuta salvestatud koolitust on võimalik järele vaadata 14 päeva alates lingi saamise hetkest. Link saadetakse peale tellimuse tegemist.

20. märtsil 2020. a kiideti töötukassa nõukogu koosolekul heaks töötasu hüvitise maksmine töötajatele, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutiselt raskused üle elada.

Oluline on teada:

 • hüvitise avalduse esitab töötukassale tööandja, kuid hüvitis makstakse otse töötajatele;
 • hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest (tööandja saab töötajale hüvitist taotleda kahe kuu eest);
 • tööandja esitab töötukassale iga kalendrikuu kohta eraldi avalduse pärast seda, kui töötasu on töötajatele välja maksnud;
 • kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Kõrgelt hinnatud tööõiguse jurist Elina Soomets selgitab TASUTA koolitusel kes ja kuidas töötasu hüvitist saavad. Lisaks vastab jurist küsimustele.

Advertisement banner

Programm

Töötasu hüvitis tööandjate ja töötajate olukorra leevendamiseks


 • Elina Soomets

  Elina Soomets

  M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist; Tartu Ülikooli lektor

 • Töötasu hüvitise eesmärk on vähendada koroonaviiruse levikust tingitud mõju tööandjatele ja töötajatele, aidates säilitada töökohti ja ennetada töötajate koondamist.
 • Kellel on õigus saada töötasu hüvitist?
 • Töötasu hüvitis on seotud üksnes töölepingu alusel töötavate töötajatega. Käsundus- ja töövõtulepingu alusel tööd tegevad isikud ei kuulu rakendatava meetme alla.
 • Mis olukorras makstakse töötasu hüvitist töötajale?
 • Mis on tagajärjed, kui tööandja ei järgi töötasu vähendamisel töölepingu seaduse § 37 alusel kõiki nõudeid? Käsitleme ka olukorda, kus töötaja ja tööandja leppisid kokku tasustamata või osaliselt tasustatavas puhkuses.
 • Töötasu hüvitise suurus. Erista tööandja kohustust maksta töötajale keskmist töötasu aja eest, mil tööandja ei saanud tagada tööks valmis olevale töötajale tööd ja töötasu hüvitise arvutamise aluseks olevat keskmist töötasu.
 • Töötaja koondamine välistab töötasu hüvitise saamist. Mis olukorras?
 • Kuidas taotleda töötasu hüvitist? Millised tõendid peavad tööandjal olema hüvitise saamiseks?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Järelvaadatavad

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Kõikide Eesti ettevõtete esindajad, kes vajavad Töötukassa poolset töötasu hüvitamist.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 2 AT. Interaktiivne loeng. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Kui Te ei jää teenusega rahule, siis palume tellimusest taganemiseks 14 päeva jooksul pärast ostu sooritamist esitada EKKK-le e-kirja teel (info@eestikonverentsikeskus.ee) põhjendusega taotlus, kuhu märgite lisaks Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovite taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Ragne Talv

Toitlustus:

Ei