Üldinfo

Toimumise kuupäev:
27.01.2011
Registreerimise lõpp:
25.01.2011
Asukoht:
Meriton Grand Conference & Spa hotell (Paldiski mnt 4, Tallinn)
Hind: LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA
127.06 € + km

Eripakkumine: Kahe või enam osaleja puhul ühest ettevõttest kehtib soodushind a’ 102 eur + km.

Teie ette astub kaks tööõiguse juristi üheaegselt, et jagada isiklike teadmiste ning kogemuste põhjal nõuandeid Töölepingu seaduse praktikas esile kerkinud erinevatest tõlgendustest.

Kuidas lahendada tööõigusalased erimeelsused tööandaja kasuks. Paralleelselt aitavad nad kogu päeva vältel leida kõige sobivamaid lahendusi teie töös ette tulnud probleemidele.

Üheskoos arutlevad erinevate võimaluste üle:

Gaabriel Tavits
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent

Thea Rohtla
Tööõigusbüroo Labour Consulting, tegevdirektor, partner, jurist

Programm

09:00 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:30 - 11:30

TLS võimalikud tõlgendused – vaba vestlus ja nõuanded

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 • Thea Rohtla

  Thea Rohtla

  Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist

Gaabriel Tavits
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent

Thea Rohtla
Tööõigusbüroo Labour Consulting, tegevdirektor, partner, jurist

TEEMAD:
Töölepingu tingimused ja nende formuleerimine. Mida töötajalt küsida tohib? Kuidas me ikkagi tagame võrdse kohtlemise nii töölepingu sõlmimisel kui ka töösuhte täitmisel. Katseaja määratlemine ja katseaja tulemuste hindamine. Katseaja pikenemine – mis põhjusel ja kuidas?

Töötasu maksmine ja töötasu sissenõutavaks muutumine. Lisatasu tingimused- kuidas neid formuleerida ja millal muutuvad need töölepingu tingimusteks?

Töötaja töölt ära käimine, TLS § 38? Töösisekorraeeskirjad ja tüüptingimused – millal ja kuidas kontrollida.

Puhkuse tagamine – puhkuse ajakava – kellel ja milleks? Millal saab kohustada töötajat puhklust võtma? Puhkuselt tagasikutsumine ja kulude hüvitamine.

Töölepingu ülesütlemine. Ülesütlemise põhitõed. Kuidas ülesütlemisel käituda, millal ülesütlemine on võimalik. Ülesütlemise piirangud. Millal on ülesütlemine teostatud?

Töötaja õigus tööleping erakorraliselt üles öelda ja selle põhjendamine.
Tööandja ülesütlemise õigus, selle põhjendamine. Töötajate koondamine, töötajate väljavalimine. Kuivõrd on ikkagi kaitstud rasedad töötajad?

Tööandja õigus tööleping üles öelda töötajast tingitud põhjustel. Kuidas tõendame töötajast tingitud põhjuseid nt joobeseisund, olulise kahju tekitamine? Mis saab siis, kui lõpetada tööleping muul alusel, kui nimetatud TLS §-s 88?

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine. Kas ainult ülesütlemist võimalik vaidlustada või saab vaidlustada ka töölepingu kokkuleppel lõpetamist.

Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine – kas see tähendab ikkagi töökoha kaotamist? Töölepingu ülesütlemise vaidlustamise tähtajad.

14:00 - 15:55

Jätkub arutelu esile kerkivatel teemadel

 • Gaabriel Tavits

  Gaabriel Tavits

  Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor

 • Thea Rohtla

  Thea Rohtla

  Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist

Gaabriel Tavits
Tartu Ülikooli Õigusteaduskond, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse dotsent

Thea Rohtla
Tööõigusbüroo Labour Consulting, tegevdirektor, partner, jurist

14:15 - 14:30

Kohvipaus

15:50 - 16:00

Koolituspäeva lõpetamine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:
Saalikoolitus
Toitlustus:
Ei