Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 23.08.2024 Registreerimise lõpp: 22.08.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 07.juulini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolituse eesmärk on selgitada, milliste nõuetega tuleb Eesti ettevõtetel Soomes arvestada ning millised on olulisemad seadusemuudatused 2024 – 2025.

Koolituse läbinu teab muuhulgas, millised on lepingute sõlmimise eripärad Soome ettevõtjatega, piiriülese töötamise ning Soome tööõiguse põhireeglid ning erisused, sh töölepingu sõlmimine ja lõpetamine, tööaeg, töötasu, puhkused, töötervishoid, lähetused, renditöötajad jne. Samuti selgitatakse ettevõtja kohustusi tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest, Soome uut tööajaseadust ning palju muud olulist.

Koolituse viib läbi Kalle Pedak, kes elab ja töötab Soomes, ta on Advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat ja partner.
Kalle Pedak on nõustanud tuntud Soome ja rahvusvahelisi kliente investeeringute tegemisel Eestisse ja Eesti äriühinguid investeeringute tegemisel Soome ja teistesse välisriikidesse. Kalle teadmisi ja kogemusi Soome õigusest on kasutanud ja kasutavad arvukad Eesti ettevõtjad.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

23.08.2024


09:20 – 09:30

Veebikeskkonda kogunemine

09:30 – 11:00

Ettevõtluse vormid ja piiriülene ettevõtlus Soomes

 • Kalle Pedak

  Kalle Pedak

  Advokaadibüroo Hedman Partners, vandeadvokaat ja partner

 • Soome ettevõtlust puudutavad olulisemad seadusemuudatused 2024-2025
 • Soome ja Eesti seadused – erinevused ja sarnasused
 • Eesti ettevõtja Soomes: piiriülese ettevõtluse vormid
 • Soome äriühingu juhtimine ja juhatuse liikmete vastutus
 • Ettevõtjate kohustuslikud registreeringud
 • Eesti ettevõtja püsiv tegevuskoht: millal tekib ja millised on tagajärjed? Kohtupraktika näited
 • Ettevõtjate maksukoorem Soomes
 • Lepingute sõlmimine Soome ettevõtjaga, erinevused ja eripärad
 • Ehituse töövõtt Soomes, millised on probleemsemad punktid?
 • Eesti ettevõtja kohustused tulenevalt Soome tellija vastutuse seadusest. Kohtupraktika näited

11:00 – 11:30

Paus

11:30 – 13:00

Piiriülene töötamine ja Soome tööõiguse põhireeglid

 • Tööseadusandluse olulisemad muudatused 2024-2025
 • Piiriülese töötamise vormid
 • Ametiühingute ja kollektiivlepingute tähtsus
 • Lähetatud töötajad. Kohaldatav seadus ja kohtupraktika
 • Renditöötaja seisund ja kohustused
 • Töölepingu sõlmimine ja lõpetamine. Kohtupraktika.
 • Välismaalaste, sealhulgas kodakondsuseta ja kolmandate riikide kodanike  töötamine Soomes
 • Töötasu, sh miinimum töötasu, erisoodustused ja päevaraha
 • Tööaeg ja ületunnitöö. Soome uus tööajaseadus
 • Puhkus, puhkusetasu ja sundpuhkus
 • Töötervishoid ja haigushüvitise maksmine
 • Kahju hüvitamine töösuhtes
 • Töösuhete kontroll ja võimalikud sanktsioonid
 • Välismaal registreeritud sõiduki juhtimine Soomes

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, ettevõtjad, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus, juhtumi analüüs. Osalejad saavad personaalselt vastused enda küsimustele. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei