Eeskujulik eluruumi üürileping kui üürileandja parim kaitse puuküürniku vastu

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 27.09.2024 Registreerimise lõpp: 26.09.2024 Kestvus: 4 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 07.juulini Soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Eeskujulik eluruumi üürileping kui üürileandja parim kaitse puuküürniku vastu

Eluruumi üürilepingutega seonduv alates nende koostamise kvaliteedist kuni selleni, kuidas saada eluruum uuesti vabaks isikutest, kes sealt lahkuda ei soovi, on õiguspraktikas sagedaseks probleemiks. Kuigi enamik üürnikke täidavad enda kohustusi korrektselt, tuleb ette isikuid, kes sihikindlalt keelduvad üüri maksmisest ning samal ajal ei nõustu ka üüritud pinda vabastama. Selleks, et selliseid olukordi vältida, tasub hoolega läbi mõelda, kuidas koostada kvaliteetne üürileping, mis kaitseb võimalike vaidluste ja puuküürnike eest. Koolituse käigus vaadatakse üle ka ühe eluruumi üürilepingu näitel selle kohtustuslikud osad, samuti antakse väärtuslikku nõu, kuidas käituda probleemide korral.

Koolituse läbinu oskab koostada kvaliteetset üürilepingut, mis väldib hilisemaid probleeme, tunneb üürileandja õiguskaitsevahendeid ja teab, kuidas probleemide tekkimisel käituda, tunneb üürilepingu lõpetamise aluseid ja selle elluviimise praktilist poolt ning omab ülevaadet viimastest riiklikest arengutest puuküürniku probleemi lahendamiseks. 

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad kokku rendipinna üürileandmise ja üürilepingutega.

Koolituse viib läbi WALLESS advokaadibüroo vandeadvokaat Risto Sidok.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

27.09.2024

Eeskujulik eluruumi üürileping kui üürileandja parim kaitse puuküürniku vastu


09:30 – 13:00

Sissejuhatus:

 • Kasutuslepingute erinevad liigid
 • Eluruumi üürilepingu mõiste ja eripära
 • Eluruurmi üürilepingu vorm, tähtaeg, pooled ning dispositiivuse piirid

Lepingupoolte õigused ja kohustused:

 • Üürileandja õigused ja kohustused
 • Üürniku õigused ja kohustused (sh seoses kõrvalkohustustega)
 • Üürniku seadusega sätestatud tagatistest kõrvale kaldumise keeld

Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende kohaldamine:

 • Ülevaade võimalikest õiguskaitsevahenditest
 • Kuidas käituda probleemide tekkimisel

Üürilepingu lõpetamine ning selle praktikas elluviimine:

 • Korralise ülesütlemine alused
 • Erakorraline ülesütlemine alused
 • Täitmata kohustuse sissenõudmine ning üüripinna vabastamine

Praktiline ülevaade üürilepingu kohustuslikest osadest ühe eluruumi üürilepingu näitel:

 • Vaatame koos läbi ühe eluruumi üürilepingu, et visualiseerida varem läbi käidud teemad

Viimased riiklikud arengud puuküürniku probleemi lahendamiseks:

 • Vaatame, milliseid ettepanekuid on riigile tehtud selle probleemi lahendamiseks ning kaugel uued regulatsioonid on.

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitusele on oodatud kõik, kes puutuvad kokku rendipinna üürileandmise ja üürilepingutega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 4 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Eveli Reitelmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi