AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 13.10.2023 - 13.12.2023 Registreerimise lõpp: 12.12.2023 Kestvus: 50 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 2028 € + km Ühe õppepäeva hind: 169 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 10. detsembrini Soodushind: 1908 € + km Ühe päeva soodushind: 159 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Ühe õppepäeva hind meie sooduspakkumistega liitujale on 159 €+km.

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad ELi ettevõtetes olema KYC/AMLi spetsialistid (KYC/AMLi ametnikud). Kes nad on, kus neid koolitatakse ja millised kohustused neil on?

Klienditundmise ja rahapesu tõkestamise spetsialist (KYC/AMLi spetsialist)* on Eesti turul suhteliselt uus amet. Praegu koolitatakse neid spetsialiste töö käigus.

Antud õppeprogramm on ainus täiemahuline õppeprogramm, kus käsitletakse rahapesu tõkestamist Eestis, alates algtõdedest kuni ameti põhjaliku käsitluseni. Programmi väljatöötamisel on arvesse võetud praegust olukorda rahvusvahelistel finantsturgudel ning see hõlmab nii praktilisi materjale kui ka tegelikke juhtumeid. Programm põhineb CAMSi koolituse materjalidel.

* KYC (know your client – klienditundmise põhimõte)
* AML (anti-money laundering – rahapesu tõkestamine)

Õppeprogrammi sihtrühm on:

 • raamatupidajad, audiitorid ja finantsistid, juristid
 • ettevõtete omanikud ja juhid
 • pankade ning krediidi- ja finantseerimisasutuste töötajad
 • krüptovaluutaga tegelevate ettevõtete töötajad
 • kõik, kes on huvitatud antud teemast ja uuest ametist

Õppeprogrammi läbinu oskab:

 • luua juriidilise isiku kontrollikeskkonda ja koostada ettevõtte rahapesu tõkestamise kava
 • aru saada maksuskeemidest ja finantssanktsioonidest
 • tõkestada ettevõtte osalemist finantsskeemide eri etappides
 • esitada rahapesuga seotud olulist teavet ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele
 • mõista klientide ja äripartnerite psühholoogiat
 • kindlaks määrata variisikuid, tuvastada tegelikke kasusaajaid ja kontrollida ettevõtte rahvusvahelist majandustegevust
 • hinnata ettevõtte finantsriske

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse info, millistel päevadel soovid osaleda. Ühe õppepäeva hind meie sooduspakkumistega liitujale on 159 €+km. Soovi korral on võimalik tasuda ka kolmes osas.
Hinna sisse kuulub iga õppepäeva veebis järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul pärast toimumist, seda info kinnistamise eesmärgil.

Aktiivõppe kogumaht on 50 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 11 õppepäeva 12-st ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse (valikvastustega test).

Nüüd on võimalik osta kõiki arenguprogramme ka Liisi järelmaksuga.

* Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustegakoolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

AML/KYC spetsialisti õppeprogramm vene keeles – vaata infot SIIT

Advertisement banner

Programm

13.10.2023

1. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Ameti tutvustus. KYC/AMLi spetsialisti eesmärgid ja ülesanded

 • Janika Vilms

  Janika Vilms

  rahapesu tõkestamise riskihindamise ekspert, töötanud LHV pangas rahapesu tõkestamise riskihindamise tiimijuhina

 • Millega tegeleb KYC/AMLi spetsialist?
 • KYC/AMLi ametniku põhiülesanded ja -kohustused
 • Kellest võib ettevõttes saada rahapesu tõkestamise spetsialist?
 • Kus saab praegu seda ametit õppida?
 • Terminid ja põhimõisted, mida KYC/AMLi ametnik peab teadma tööprotsessi ja teabe oskuslikuks haldamiseks
 • Ettevõtte töötajate teadlikkus rahapesu tõkestamisest ettevõttes
 • Rahapesu tõkestamisega seotud küsimusi käsitlev juhend ettevõtte juhtkonnale
 • Sisemised kontrollisüsteemid ja -vahendid rahapesu tuvastamiseks ja seireks ning rahapesust ametiasutustele teatamiseks
 • AMLi spetsialisti põhiülesanne on tagada, et ettevõtet ei ohustaks kuritegevusrisk ega oht saada rahapesuskeemi osaliseks
 • Kes kontrollib KYC/AMLi ametniku tegevust? Kas selles ametis esineb kuritarvitamise ja korruptsiooni oht?

19.10.2023

2. ÕPPEPÄEV


13:30 – 17:00

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise regulatsioonidest tulenevad kohustused, mida iga KYC/AMLi spetsialist peab teadma ja täitma

 • Maarja Lehemets

  Maarja Lehemets

  Advokaadibüroo TRINITI advokaat, Tartu Ülikooli lektor aines „Rahapesu riskide juhtimine ettevõttes“

 • EL regulatsioonid ja Eesti seadusandlus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) eesmärk ja reguleerimisala ning rakendamine
 • Olulisemad kohustused RahaPTS-ist
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamine
 • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise protseduurireeglite sisu
 • Kohustuslikud hoolsusmeetmed (nt isiku tuvastamine, riikliku taustaga isiku kontroll, sanktsiooni kontroll jpm)
 • Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaldamine (RSanS)
 • Sisekontrolli eeskirja sisu ja rakendamine
 • Teated Rahapesu Andmebüroole
 • Järelevalve asutused ja suhtlus nendega
 • Vastutus RahaPTS-ist tulenevate kohustuste täitmata jätmisel

24.10.2023

3. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Riskide juhtimine. Klienditundmise (Know Your Client) programm

 • Janika Vilms

  Janika Vilms

  rahapesu tõkestamise riskihindamise ekspert, töötanud LHV pangas rahapesu tõkestamise riskihindamise tiimijuhina

 • Kes on suure riskiga kliendid?
 • Millal ja kuidas tuleb ametivõimudele teatada kahtlasest tegevusest?
 • Klientide, klientide esindajate ja kasusaajate isikusamasuse tuvastamise nõuded
 • Füüsilise isiku isikusamasuse tuvastamise kord. Vajalikud dokumendid ja andmed kliendi kohta
 • Juriidilise isiku identifitseerimise kord. Vajalikud dokumendid, rekvisiidid ja andmed juriidilise isiku kohta
 • Maksekonto tegelik omanik
 • Tegeliku kasusaaja ja maksekonto andmete esitamise kord ja eripärad
 • Kohustuslikult kontrollitavate tehingute kindlaksmääramise kord.
 • Ebatavaliste tehingute kriteeriumid ja tunnused.

03.11.2023

4. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Kontrollikeskkond ja protsessid

 • Kontrollikeskkond, sisekontroll, siseaudiitor, AMLi ametnik, kontaktisik, KYC spetsialist – mõistete sisuline erinevus? Asukoha ja rolli erinevus 3 kaitseliinis
 • Kes on seaduse järgi kohustatud korraldama kontrollikeskkonda?
 • Kuidas ja kelle mõjutusel kontrollikeskkond kujuneb ja muutub?
 • Mis on töötajate roll kontrollikeskkonnas sh AML spetsialisti roll?
 • AML dokumentatsiooni haldus kontrollikeskkonna mõistes
 • Vilepuhujate kaitse direktiivi seosed AML kontrollikeskkonnaga
 • Struktuuri, personalijuhtimise, sisekontrollisüsteemi ja kontrollikeskkonna seosed
 • Organisatsioonikultuuri ja kontrollikeskkonna omavahelised seosed
 • Seadusest tulenevad AML siseregulatsioonide nõuded
 • Protsesside kaardistamine ja analüüs AML kontekstis
 • Protsesside kaardistamiseks kasutatavad rakendused
 • Teavitamiskohustuse täitmise protsess organisatsioonis

09.11.2023

5. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Krüptovaluuta ja rahapesu

 • Virtuaalvaluutad
 • Tüübid ja liigitus
 • Krüptoraha õiguslik seisund
 • Selle erinevus võrreldes seadusliku maksevahendi (ingl legal tender) ja e-rahaga
 • Krüptoraha vahetamine ja kasutamine maailmas ja ELi riikides
 • Krüptoraha kasutamine kuritegevuses: vastutegevuse probleemid
 • Krüptoraha ringlusega seotud kuritegude uurimise probleemid
 • Krüptoraha ringluse kriminoloogilised riskid
 • Krüptorahatehingutega seotud teabe hankimise ja kasutamise võimalused kuritegude avastamisel ja uurimisel
 • Kuidas bitcoin’ide abil raha pestakse?
 • Muudatused ELi õigusaktides, mis käsitlevad krüptoraha litsentse ja investeerimist

15.11.2023

6. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Praktikum rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta Eestis ja EL-is

 • Ebaseadusliku tulu legaliseerimise majanduslikud skeemid ja viisid
 •  Ohumärgid KYC/AMLi ametniku jaoks
 • KYC/AMLi ametniku tegevus rahapesu ja terrorismi rahastamise skeemi kahtlustamise või tuvastamise korral
 • Rahapesu tunnused:
  – kinnisvaraga seotud eritunnused
  – sularahaga seotud eritunnused
  – rahvusvahelise kaubandusega seotud eritunnused
  – laenudega seotud eritunnused
  – professionaalsete teenuste osutajatega seotud eritunnused
 • Kohtuasjad

21.11.2023

7. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riskimudeli koostamine

 • Seadusest tulenevad kohustuslikud nõuded riskimudelile
 • Ettevõtte ülene riskihinnang ja riskiisu
 • Riskimudeli komponendid:
  – geograafiline risk
  – suhtluskanali risk
  – teenuste ja toodetega seotud riskid
  – kliendiga seotud riskid
 • Riskihindamise läbiviimise võimalikud metoodikad
 • AML vastavuse tagamiseks vajalikud rakendused kliendihaldustarkvaras

23.11.2023

8. ÕPPEPÄEV


14:00 – 17:15

Mida saavad AML-i spetsialistid õppida uurivate ajakirjanike tööst ja partnerite andmete rahvusvahelistes andmebaasides kontrollimise eripärad

 • Ülevaade uurivaid ajakirjanikke ühendavatest rahvusvahelistest platvormidest: organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni uurimise keskus (OCCRP), uurivate ajakirjanike rahvusvaheline konsortsium, uuriva ajakirjanduse ülemaailmne võrgustik
 • Teabeotsing ülemaailmsetes uurimisprojektides (Laundromat, PanamaPapers, SwissLeaks, Troika Laundromat, FinCEN Files ja teised)
 • Kuidas eristada kvaliteetset ja usaldusväärset ajakirjanduslikku uuringut valeteabest?
 • Ettevõtete ja isikute andmete otsing endiste NLi riikide andmebaasidest, kontroll Lääne avalikes registrites
 • Firmasaladus: mida saab ja on vaja teada saada ettevõtete ja nendega seotud isikute kohta:
  – teiste ettevõtete ja isikutega seotuse otsimise põhikriteeriumid
  – variisikute (nn tankistide) tuvastamine
  – ettevõtte tegelike kasusaajate väljaselgitamine
  – ettevõtte rahvusvahelise majandustegevuse kontrollimise viisid

29.11.2023

9. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Isikuandmete kaitse rahapesu tõkestamise protsessis

 • Maarja Pild

  Maarja Pild

  Advokaadibüroo TRINITI OÜ vandeadvokaat, Tartu Ülikooli külalislektor

 • Konfidentsiaalsuse ja kaitse tagamine andmete säilitamisel
 • Teabe dokumenteerimise ja säilitamise nõuded
 • Millal on isikuandmete töötlemine ebaseaduslik?
 • Mille poolest erineb isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine rahapesu tõkestamise seaduse tähenduses?
 • Milliseid andmeid ei ole lubatud töödelda?
 • Nende isikute õigused, kelle isikuandmeid töödeldakse
 • Mida tähendab andmeleke ja mida see endaga kaasa toob?
 • Kuidas tuleb andmeid kaitsta (tehnilised ja korralduslikud meetmed)
 • Mida teha, kui õigusi on siiski rikutud?
 • Kes jälgib eeskirja täitmist? Kuhu pöörduda rikkumise tuvastamise korral?
 • Karistus isikuandmete kasutamise eest
 • Klientide ja koostööpartnerite andmete digitaalne arhiveerimine

05.12.2023

10. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Euroopa Liidu õigusreformi plaanid seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega

 • Mis tingis EL-is õigusreformi AML valdkonnas?
 • Ülevaade õigusaktide paketist
 • MiCA ja muud seotud õigusaktide algatused EL-is
 • AMLA – uus rahapesu tõkestamise järelevalveasutus
 • Krüptovara ja selle reguleerimine rahapesu tõkestamise vaatest: Eesti ja EL tasand
 • Direktiiv vs määrus

08.12.2023

11. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Finantssanktsioonid

 • Andres Palumaa

  Andres Palumaa

  TBB pank, vastavuskontrolli juht, siseaudiitor, Eesti Pangaliidu toimkonna liige

 • Kellel lasub kohustus sanktsioone järgida?
 • Millal ja mille suhtes sanktsioone rakendatakse?
 • Rahvusvahelised sanktsioonid ja sanktsioonirežiimid
 • ELi konsolideeritud sanktsioonid
 • ÜRO sanktsioonid
 • Eri riikide sanktsioonid
 • Tegevusharu sanktsioonid
 • Komplekssed sanktsioonid
 • Sanktsioonide eesmärk
 • Sanktsioonide vormid
 • Kriteeriumid, mille alusel hinnatakse sanktsiooni rakendamist
 • Aruandluskohustus ja õiguslik vastutus
 • Millal rakendatakse teatamiskohustust?
 • Sanktsioonid kui ettevõtte riskijuhtimissüsteemi osa
 • Kuidas kontrollida sanktsioonide nimekirju?

13.12.2023

12. ÕPPEPÄEV


10:00 – 13:30

Vastavuskontrolli süsteemi (CMS) juurutamine ja hindamine ettevõttes

 • Vastavuskontrolli süsteem (Compliance Management System)  – mõiste, sisu ja ulatus organisatsioonis
 • Õiguslikud nõuded vastavuskontrollile
 • Mis on minu organisatsiooni vastavuskontrolli mudel
 • Vastavusriskide hindamine organisatsioonis  – kuidas viia läbi riskide hindamist vastavuskontrolli läbiviimiseks? Praktikum
 • Kuidas viia läbi vastavushindamist?
  – vastavuskontrolli tööplaani, ulatuse ja kriteeriumide määramine
  – vastavuse hindamise meetodid ja protseduurid
 • Siseaudiitori ja vastavuse hindamise funktsioonide rollid ja ülesanded, erinevused. Vastavuskontrolli tulemuste avalikustamine
 • Eetilise keskkonna kujundamine
  – mis on lubatud ja eetiline?
  – eetika sisekord ja selle vastavuse hindamise võimalused (kingid, suhted, huvid ja huvide konflikt)
  – eetikajuhtumite menetluse protsess
  – vihjeandja kaitse ja teavitusliini rakendamine organisatsioonis

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

8

Sihtrühm:

Osalema on oodatud kohustatud isikud, sh järelevalve funktsiooni teostajad, audiitorid, raamatupidajad, finantsjuhid, personalitöötajad, ettevõtete juhid, ettevõtjad, juristid ning kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Aktiivõppe kogumaht on 50 AT. Koolituspäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik need, kes on läbinud 11 õppepäeva 12-st ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse (valikvastustega test).
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

*Arenguprogrammi autoriõigus kuulub Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskusele. Programmi sisu kopeerimine keelatud. Jätame endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile