Mida teha kui võlgnik ei maksa?

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 29.08.2024 Registreerimise lõpp: 28.08.2024 Kestvus: 3 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 26. maini Soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Online-koolitus: Mida teha kui võlgnik ei maksa?

Kuidas võlg kätte saada? Oluline on õige taktika ning suhtlus.

Koolituse eesmärk on jagada nõuandeid, kuidas suhelda võlgnikuga, milliste sõnumitega läheneda? Milliseid meetodeid kasutades on võimalik võlad klientidelt või koostööpartneritelt kätte saada suhteid rikkumata?

Koolituse läbinu teab, mida teha kui võlgnik ei maksa, milliste taktikate ning suhtlemismeetoditega saab ta tasuma panna. Räägitakse võlanõuete sissenõudmisest kohtuväliselt,  nii füüsiliselt isikult kui ka äriühingult. Samuti räägitakse võlanõuete sissenõudmisest kohtu kaudu, sh võlanõude aegumisest ja aegumise tagajärgedest. Mis saab võlanõudest juhul kui kuulutatakse välja võlgniku pankrot või algatatakse võlgniku kohustustest vabastamise menetlus.

Koolituse viivad läbi Krista Raudsepp, Julianuse Õigusbüroo peajurist ja Mihkel Veskimägi, Julianus Inkasso OÜ müügidirektor. Antakse ülevaade võlgade sissenõudmise protsessist, seda turuliidri Julianus Inkasso OÜ praktika ja kogemuse põhjal.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Programm

29.08.2024


09:50 – 10:00

Veebikeskkonda kogunemine

10:00 – 12:00

Mida teha kui võlgnik ei maksa?

Kohtuväline võlanõuete sissenõudmine, nii füüsiliselt isikult kui ka äriühingult:

  • soovitus tehingu sõlmimiseks võlanõude alusdokumentide vaates
  • esimene samm võlanõude sissenõudmisel ehk võlgniku kontroll
  • võlanõude komponendid võlaõigusseadusest tulenevalt
  • võlanõude sissenõudmise protsess

Võlanõude sissenõudmiseks kohtusse pöördumine:

  • millal muutub võlanõue sissenõutavaks; võlanõude aegumine, aegumise tagajärjed, aegumise katkemine ja peatumine
  • kas valida maksekäsu kiirmenetlus või hagimenetlus võlanõude sissenõudmiseks kohtumenetluses
  • mis saab võlanõudest juhul, kui kuulutatakse välja võlgniku pankrot või algatatakse võlgniku kohustustest vabastamise menetlus või algatatakse võlgade ümberkujundamise menetlus
  • millised kulud kaasnevad võlausaldajale/sissenõudjale võlanõude sissenõudmisega kohtumenetluses

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Ettevõtete juhid, raamatupidajad, müügisekretärid, müügiesindajad ja kliendihaldurid. Samuti kõik, kes tegelevad arvete esitamise, tasumata arvetega, võlgade haldamisega.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 3 AT. Interaktiivne loeng ning osalejate kaasamine aruteludesse, juhtumite analüüs. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus.
Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.