Raamatupidajale finantsidest 6-päevane õppeprogramm

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 17.10.2024 - 21.11.2024 Registreerimise lõpp: 20.11.2024 Kestvus: 26 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 1314 € + km Ühe õppepäeva hind: 219 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 23. juunini Soodushind: 894 € + km Ühe päeva soodushind: 149 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, ühe õppepäeva hind meie sooduspakkumistega liitujale on 149 € + km.

Raamatupidajale finantsidest 6-päevane õppeprogramm

Raamatupidamise pidev automatiseerimine muudab üha enam raamatupidaja rolli ettevõttes, temalt oodatakse üha rohkem finantsalaseid teadmisi, mis võimaldab olla ettevõtte juhtkonnale väärtuslikke nõuandeid jagav partner.

Õppeprogrammi eesmärk on anda põhjalikud teadmised ettevõtte finantssüsteemi ja -juhtimise alustest ning jagada praktilisi nõuandeid, kuidas õpitud teadmisi rakendada oma igapäevatöös.
Õppemeetodid on interaktiivne loeng, osalejate kaasamine aruteludesse, juhtumite analüüs ning praktilised harjutused Excel’is.

Õppeprogrammi läbinu teab:

 • ettevõtte finantssüsteem ja aruandluse olulisemad nüansid
 • mida on oluline teada ettevõtte rahavoogude aruande koostamisel
 • mida on vaja teada ettevõtte finantsanalüüsi koostamisel
  (sh suhtarvud, horisontaal- ja vertikaalanalüüs)
 • kuidas hinnata investeeringute tasuvust ning
  kuidas teha valikuid, milliseid investeerimisprojekte rakendada
 • mida on oluline teada ettevõtte finantsplaneerimisest

Õppeprogrammi viivad läbi suurte kogemustega praktikud, finantskonsultant ja vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter ning Inga Stelmak finantskonsultant, ettevõtja ja koolitaja.

Hinna sisse kuulub kõigi õppepäevade järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Soovitame tutvuda ka tööandjatele suunatud Töötukassa poolt pakutavate täiendkoolituste toetustegakoolitustoetus tööandjatele ning töötaja koolituskulude hüvitamine.

Advertisement banner

Programm

17.10.2024

1. ÕPPEPÄEV


09:30 – 13:00

Ettevõtte finantssüsteem ja aruandlus

 • Ettevõtte finantssüsteemi olemus ja roll ettevõtte juhtimises
 • Juhtimisarvestus vs traditsiooniline raamatupidamine
 • Aruandlus – kui finantsjuhtimise sisend ja väljund:
  – bilanss
  – kasumiaruanne
  – rahakäibe aruanne

24.10.2024

2. ÕPPEPÄEV


09:30 – 13:00

Rahavoogude aruande koostamine

 • Rahavoogude aruande eesmärk, olulisemad kasutusvaldkonnad
 • Rahavoogude aruande struktuur
 • Rahavoogude aruande koostamise meetodid: otsemeetod ja kaudmeetod
 • Konsolideeritud rahavoogude aruande koostamine,
  sh välisriigis asuva tütarettevõtte rahavoogude aruande konsolideerimine

31.10.2024

3. ÕPPEPÄEV


09:30 – 13:00

Ettevõtte finantsanalüüs (sh suhtarvud, horisontaal- ja vertikaalanalüüs)

 • Majandusaasta aruanne kui finantsanalüüsi algallikas
 • Aruannete:
  – struktuuranalüüs
  – muutuste analüüs
  – finantssuhtarvude analüüs

07.11.2024

4. ÕPPEPÄEV


09:30 – 13:00

Investeeringute hindamine

 • Kuidas hinnata investeeringute tasuvust?
 • Kuidas teha valikuid, milliseid investeerimisprojekte rakendada?

14.11.2024

5. ÕPPEPÄEV


09:30 – 13:00

Ettevõtte finantsplaneerimine

 • Finantsprognooside koostamine
 • Tulude ja kulude planeerimine
 • Rahavoogude planeerimine

21.11.2024

6. ÕPPEPÄEV


09:30 – 13:00

Ettevõtte finantsplaneerimine

 • Finantsprognooside koostamine
 • Tulude ja kulude planeerimine
 • Rahavoogude planeerimine

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Arenguprogramm

Lektorite arv:

2

Sihtrühm:

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantstöötajad ja kõik teised teemast huvitatud.

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 26 AT. Interaktiivne loeng, osalejate kaasamine aruteludesse, juhtumite analüüs ning praktilised harjutused Excel’is. Õppeprogrammi läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega.

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Veronika Nuutmann

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.

Konsultatsioonid

Kui teil on küsimusi ja vajate individuaalset konsultatsiooni, valige lektor ja registreeruge konsultatsioonile