Toimetulek kriisi- ja ohuolukordades

Üldinfo

Toimumise kuupäev: 04.10.2024 Registreerimise lõpp: 04.10.2024 Kestvus: 6 AT Asukoht: Online-koolitus Hind: 239 € + km
Meie sooduspakkumistega liitujatele kehtib soodushind kuni 23. juunini Soodushind: 169 € + km
LIITU SOODUSPAKKUMISTEGA -30%

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Online-koolitus: Toimetulek kriisi- ja ohuolukordades

Praktiline koolitus, mille eesmärgiks on pakkuda teadmisi ja võtteid ebatavaliste, sh vägivalla ilmingutega ohtudega toimetulekuks. Koolituse läbinu teab, kuidas ohumärke varajases staadiumis märgata, kuidas käituda olukordades, mis on meile igapäevaselt võõrad ning millele me ilmselt varasemalt mõelnud ei ole. Lisaks mõistab koolituse läbinu, kuidas ennast, kolleege ja teisi ohtude eest kaitsta, mida harjutada ja kuidas keerulisi teemasid hiljem kollektiivis arutada.

Koolitus on suunatud spetsialistidele, kelle töös mängib töö inimestega võtmerolli ning kes seeläbi võivad kokku puutuda ebatavaliste ohuolukordadega. Samuti on see asjakohane juhtidele ja koordinaatoritele, kes vastutavad ohutusprotokollide ja kriisijuhtimise kavade väljatöötamise ja rakendamise eest haridus- ja noortekeskustes aga ka mujal, kus riskide haldamine ei ole igapäevane – kriitilise tähtsusega teenuseid pakkuvad ettevõtted jt.

Koolitusel osalejad saavad väikeses ringis jagada tähelepanekuid varasemalt nähtust ja kogetust, osaleda aruteludes ning moodustada terviku praktiliste kaasuste lahendamisel. Koolitaja pakub võimalikke viise tegutsemiseks kriisiolukordades nii enda kui osalejate võimalike näidete pinnalt. Koolituse eesmärk on muuhulgas anda üheskoos nimetused nähtustele ja käitumistele, mis on tajutavad häirivatena, kuid mida seni pole süstematiseeritud.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Tunneb ebatavaliste ohtude olemust;
 • Oskab näha viiteid võimalikule vägivalla kasutamisele või selle õigustamisele;
 • Oskab kaardistada ebatavalisi ohte oma töökohal ning hinnata nende realiseerumise tõenäosust;
 • Tunneb riskikäitumisele viitavaid markereid ning oskab neid märgata;
 • Mõistab oma rolli riski maandajana konflikti ennetuses;
 • Mõistab oma rolli esmase tegutsejana konflikti eskalatsiooni korral;
 • Tunneb ära isikliku või kollektiivse sekkumisvajaduse konfliktiennetuses;
 • Tunneb vägivallale viitavaid komponente ning oskab nendele reageerida;
 • Oskab hinnata oma isiklikku võimekust ohuolukordade toimetulekuks ning tunneb oma tugevusi, mida hoida ning vajakajäämisi, mida parandada.
 • Mõistab kriisimeeskonna vajalikkust ning teab, millised oleks sellise meeskonna ülesanded tema töökohal.

Koolituse viib läbi Politsei- ja Piirivalveameti rakendusekspert Pärtel Preinvalts.

Hinna sisse kuulub koolituse järelvaatamise võimalus 14 päeva jooksul.

Advertisement banner

Programm

04.10.2024

Toimetulek kriisi- ja ohuolukordades


10:00 – 15:15

 • Milliseid ohte käsitleme ebatavalistena, miks on neid keeruline tajuda, ära tunda ja hinnata? Keskendume ekstreemsele vägivallale ja sellega ähvardamisele koolikeskkonnas, pommiähvardustele reageerimisele jms.
 • Kuidas on seotud ohtude tajumine ning meie õige reageerimine –riskide maandamine?
 • Millised on seosed kallutatud informatsiooni ja noorte riskikäitumise vahel?
 • Mis juhtub, kui mu ettevalmistus ja valmisolek on puudulikud ning kuidas valmisolekut mõõta?
 • Kuidas võimestada ennast ja kolleege haridusasutuses kriisidega toimetulekuks?
 • Kuidas moodustada kriisimeeskonda ning milleks see vajalik on?
 • Kuidas läheneda riskikäituja lähedastele?
 • Kuidas korraldada intsidendijärgset sise- ja väliskommunikatsiooni?

Õppekorralduse alused

Sündmuse tüüp:

Webinar

Lektorite arv:

1

Sihtrühm:

Koolitus on suunatud spetsialistidele, kelle töös mängib töö inimestega vôtmerolli ning kes seeläbi võivad kokku puutuda ebatavaliste ohuolukordadega. Samuti on see asjakohane juhtidele ja koordinaatoritele, kes vastutavad ohutusprotokollide ja kriisijuhtimiskavade väljatöötamise ja rakendamise eest haridus- ja noortekeskustes aga ka mujal, kus riskide haldamine ei ole igapäevane - kriitilise tähtsusega teenuseid pakkuvad ettevõtted jt

Õppemeetodid:

Õppe kestvus 6 AT. Interaktiivne loeng ning auditooriumi kaasatus. Koolitusel osalejad saavad osaleda aruteludes, jagades oma varasemaid kogemusi, mida koolitaja abiga süstematiseeritakse. Koolitaja pakub võtteid erinevates küsitluskontekstides toimetulekuks ning küsitluse ja laiema eesmärgi sidusaks tervikuks kujundamiseks. Koolituse läbinu saab tunnistuse, kui osaleja on õppekava läbinud täies mahus. Palun tutvuda ka kvaliteedi tagamise alustega. 

Loobumistingimused:

Tellimusest taganemine on võimalik kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 30 päeva (100% Tasu tagastatakse Kliendile). Osaline taganemine on võimalik 29 – 15 kalendripäeva enne Sündmuse toimumist (50% Tasu tagastatakse Kliendile). Tasu ei tagastata Kliendile ning arve kuulub tasumisele, kui sündmuseni on jäänud vähem kui 15 päeva. Tellimusest taganemiseks esitab Klient EKKKle e-kirja teel taotluse (info@eestikonverentsikeskus.ee), kuhu märgib Sündmuse nime ja kuupäeva ning osaleja nime, millest soovib taganeda.

Vaidluste lahendamise kord: Kõik konfliktid ning arusaamatused koolitatava ja koolitaja vahel lahendatakse kirjalike läbirääkimiste teel. Kaebustele reageeritakse seitsme tööpäeva jooksul koolituste ja konverentside projektijuhi ning tegevjuhi poolt. Kui kokkulepet ei saavutata, kuuluvad vaidlused lahendamisele kohtu poolt seadusega sätestatud korras.

Projektijuht:

Kätlin Susi

Toitlustus:

Ei

* Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus jätab endale õiguse teha kavas muudatusi