Presenteeism ja absenteeism

PRESENTEEISMI JA ABSENTEEISMI TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved.

absent

Presenteeism ja absenteeism on nähtused, mis on seotud organisatsiooni töökultuuriga.
Absenteeism on harjumuspärane puudumise või kohustustest eemalviibimise käitumismuster.
Presenteeism tähendab tööl viibimist ja sugugi mitte alati töö tegemist.
Esineb kahte tüüpi presenteeismi: (1) töötaja viibib küll töökohal, kuid tegeleb mitte tööga seotud asjadega (Facebook, isiklikele e-mailidele vastamisega jms); (2) töötaja on tööl, kuigi ta on haige või tunneb ennast haigena või töötab nii kaua, et väsimuse tõttu tema töö ei ole enam tulemuslik.

Presenteeismi ja absenteeismi test on psühhomeetriline test, mis koosneb 34- st küsimusest või väitest.
Presenteeismi ja absenteeismi test koosneb neljast faktorist, nimelt:
Puudumise kultuur organisatsioonis (6 küsimust);
Presenteeism (14 küsimust);
Tervislik seisund (6 küsimust);
Absenteeism (8 küsimust);
Vale-skaala.
Näited testis esitatud küsimustest või testis esitatud väitetest: “Te tunnete tööl ennast unisena” või “Te ei jää haigena koju, vaid lähete tööle” või “Te olete ennast tundnud tööpäeva jooksul täiesti kurnatuna” või “Lahkusite töölt ja ütlesite, et teil on kohtumine kliendiga või mingi muu tööalane kohtumine, kuigi seda tegelikult ei olnud”.
Vastuste skaalana on kasutatud Likerti-tüüpi 6-pallist sundvaliku vastuste skaalat st 1-pall on “Mitte kunagi, äärmiselt harva” ning 6-palli on “Äärmiselt sageli, alati”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann