prof Mare Teichmanni konsultatsioon

Mare Teichmanni konsultatsioon

Tööandjate uus kohustus – kuidas hinnata psühhosotsiaalseid ohutegureid ning viia läbi riskianalüüs?

Tööandjatel, sh personalitöötajatel on Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusest (TTOS) tulenevalt kohustus mõõta ning kaardistada töökeskkonnast tulenevad psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandja peab rakendama abinõusid tervisekahjustuste (sh tööstressi, läbipõlemise) ennetamiseks ning töökeskkonnast tulenevate ohutegurite mõju vähendamiseks.

prof Mare Teichmann tuleb soovi korral teie ettevõttesse kohale ning viib läbi 1,5 h konsultatsiooni, mille tulemusel saate täispaketi sellest, mida tuleb teha, et olla seadusega kooskõlas, kuidas psühhosotsiaalseid ohutegureid mõõta ning riske ennetada ja mida riskianalüüsiga peale hakata.

 • Mis muutus tööandja jaoks koos TTOS seaduse muudatusega ?
 • Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite riskianalüüsi oma organisatsioonis läbi viia?
 • Kuidas ja millega psühhosotsiaalseid ohutegureid mõõta?
 • Mida riskianalüüsi tulemustega edasi teha? Milliseid muudatusi tuleb töökeskkonnas läbi viia?

Konsultatsiooni soodushind on 350 € + km kuni 31. märtsini (kui ettevõtte asub Tallinnast väljas, siis lisandub kütusekulu). (Tavahind 450 €+km)

Täiendavaks infoks:

Üheks kiireks ning usaldusväärseks psühhosotsiaalsete ohutegurite mõõtmise vahendiks on OPSTI test.

Teame, et töötaja vaimne tervis mängib olulist rolli teotahtelise meeskonna tekkimisel ja hoidmisel ning omab otsest seost töö tulemuslikkusega (töö efektiivsusega).

Kohustus alustada psühhosotsiaalsete riskifaktorite kaardistamist ja hindamist individuaalsel ja organisatsiooni tasandil sekkumiseks on Eesti organisatsioonide jaoks uus (Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) sellekohane muudatus jõustus 1.01.2019). Vajadus vastava teaduspõhise mõõteriista (testi) järele oli suur, sest mitmed Euroopas tuntud psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamiseks mõeldud testid Eestis ei töötanud piisava usaldusväärsusega. See ajendas konstrueerima mõõtmisvahendit nimega OPSTI test.

Tuginedes kümnetele Eestis läbiviidud tööstressi uuringute tulemustele ning fokusseerides just kohalike olude iseärasusi, alustas PE Konsult 2014. aastal OPSTI testi (Organisatsiooni Psühhosotsiaalsete Tegurite Indikaator) väljatöötamist. 60-st küsimusest koosneva OPSTI testi usaldusväärsuse tõstmiseks lisasime „vale skaala“. OPSTI test on elektrooniline test automaatse individuaalse tagasisidega testi täitjale. OPSTI testi elektrooniliselt täitmine võtab 10-15 min aega. Täna on OPSTI testi võimalik teha seitsmes keeles (eesti, vene, inglise, rootsi, saksa, prantsuse, poola keeles).

OPSTI testist:

 1. on Eestis välja töötatud ja eelkõige meie oludega arvestav (s.h. arvestab TTOS seaduses kirja pandud psühhosotsiaalsed ohutegurid)
 2. on teaduspõhine test, mis lisaks arvestab kümnete Eestis läbiviidud (PE Konsult 2005-2017) tööstressi uuringute tulemusi
 3. testi täitmine võtab 15 min aega (60 küsimust), test on elektrooniline ja automaatse individuaalse tagasisidega
 4. testi usaldusväärsuse tõstmiseks on testi integreeritud “vale skaala”, mis võimaldab avastada olukorra kui testi täitja on elektroonilist testi täites küsimustele juhuslikke vastuseid märkinud
 5. testi tulemusi töödeldakse ja säilitatakse turvatud andmebaasis väljaspool internetikeskkonda
 6. on kasutusele võetud mitmetes EU riikides (test on 7-s keeles)
 7. on Eestis normeeritud s.t. iga töötaja individuaalne tulemus ja organisatsiooni keskmised tulemused on võrreldud Eesti normidega
 8. võimaldab olukorra muutmist (sekkumist) nii töötaja tasandil kui organisatsiooni tasandil
 9. esimesena hakkas psühhosotsiaalset tervist ja ohutegureid mõõtma antud testi abil Arstikeskus Confido (2017.a.)

Konsultatsioonile registreerumiseks palun kirjutage või helistage:

e-post: ragne@eestikonverentsikeskus.ee
mob: +372 555 44228

Kõik tulevased koolitused