Tööga seotud sotsiaalsed oskused

TÖÖGA SEOTUD SOTSIAALSETE OSKUSTE TEST
© 2016, PE Konsult Ltd. All rights reserved

Tööga seotud sotsiaalsed oskused

Tööga seotud sotsiaalseks oskuseks võib lugeda iga oskust, mis soosib suhtlemist tööalase tulemuslikkuse saavutamisel. Tööga seotud sotsiaalsete oskuste õppimist nimetatakse sotsialiseerumiseks.

Tööga seotud sotsiaalsete oskuste test on psühhomeetriline test, mis koosneb 89-st küsimusest või väitest. Hinnangute andmiseks kasutatakse Likert-tüüpi 6- pallist sundvaliku skaalat: 1-pall “Kindel jah” ning 6-palli on “Kindel ei”.

Faktoranalüüsi kasutades leidsime, et hinnatavad tööelu osad jaotusid 3-ks peamiseks faktoriks, millest kaks faktorit sisaldavad alamfaktoreid:
1. Sotsiaalne intelligentsus enesehinnanguna (14 väidet);
2. Sotsiaalsed oskused (22 väidet)
2.1. Igapäevased kombed;
2.2. Verbaalne kommunikatsioon;
2.3. Mitteverbaalne kommunikatsioon;
2.4. Sotsiaalsest informatsioonist arusaamine ja selle analüüsimine;
3. Sotsiaalne kompetentsus (16 väidet),
3.1. Suhtlemiskompetentsus;
3.2. Avatus, ausus.

Küsimuste ja väidete näited:
Faktor 1: “Kas olete inimene, kes mõistab teiste st kaastöötajate, ülemuste, klientide arusaamu, tundeid ja soove?” või “Kas saavutate tööalases sotsiaalses suhtlemises oma isiklikud eesmärgid?”;
Faktor 2: “Ma olen segaduses või kohmetu, kui: mulle tehakse kompliment või ma pean teistele abi pakkuma või ma pean ennast või kedagi teist tutvustama”;
Faktor 3: “Kas peate end inimeseks, kes: tunnistab oma vigu, omab sotsiaalset südametunnistust, näitab välja uudishimu”.

Põhjalikum ülevaade testist SIIN.

Mare_Teichmann_2017_500

TESTI TELLIMINE:
Professor Mare Teichmann
E-mail: mare@pekonsult.ee
Skype: mare.teichmann