Lektor

Helle Koitla

Helle Koitla

Sisekaitseakadeemia finantskolledži tolli suuna lektor

Helle Koitla on töötanud pikka aega Maksu– ja Tolliametis klienditeeninduse vanemspetsialistina. Ta on igapäevaselt kokku puutunud eksportijate ja importijate probleemidega tolliformaalsuste täitmisel. Helle Koitla alustas koolitaja karjääri Maksu- ja Tolliametis viies läbi ettevõtte sisekoolitusi. Tänasel päeval töötab ta Sisekaitseakadeemias Finantskolledži Maksunduse ja Tolli õppetooli lektorina. Lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia 1983. aastal.

Advertisement banner