• Janno Greenbaum

    Janno Greenbaum

    Grant Thornton Baltic OÜ, partner, vandeaudiitor

Janno Greenbaum töötab Grant Thornton Balticus 1996. aastast ning on vandeaudiitorina tegutsenud juba peaaegu paarkümmend aastat. Alates 2013. aastast on Janno ka avaliku sektori vandeaudiitor. Grant Thornton Balticu partneri ja juhatuse liikmena on tema vastutada auditivaldkonna kvaliteedikontroll ja auditimetodoloogia järgimine ettevõttes. Lisaks kuulub Janno igapäevase töö hulka klientide aruannete auditeerimine. Janno on Audiitorkogu liige ja Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt