Lektor

Kaire Saarep

Kaire Saarep

Tööinspektsiooni peadirektor

Kaire Saarep on töötanud tööinspektsioonis alates 2016. aastast, alustades nõustamisjuristina. Viimased viis aastat töötas ennetusosakonna juhatajana. Alustades tööinspektsioonis nõustamisjuristina ja liikudes edasi osakonna juhiks, süüvis ta üsna kiirelt Eesti töötajate ja tööandjate igapäevastesse muredesse ning leiab, et tööinspektsioon peab olema eelkõige partner tööturu osapooltele.