Lektor

Karl Haavasalu

Karl Haavasalu

Advokaadibüroo VARUL, vandeadvokaat

Karl Haavasalu on keskendunud vaidluste lahendamisele. Ta on puutunud kokku arvukate kindlustusõiguse alaste kaasustega, aga ka planeerimis- ja ehitusõiguse valdkonda kuuluvate ning keskkonna-, transpordi-, töö-, üüri- ja elamuõiguse alaste kaasustega. Karl Haavasalu peamised erialad on kindlustusõigus, planeerimis- ja ehitusõigus ning üüri- ja elamuõigus. Karl Haavasalu on avaldanud kindlustusõiguse teemalisi artikleid ning andnud sellealaseid seminare.