Lektor

Katre Lust-Mardna

Katre Lust-Mardna

Füsioteraapia Kliinik OÜ, füsioterapeut

Katre Lust-Mardna on Füsioteraapia Kliiniku füsioterapeut, üks juhte ja koolitaja. Ta omab erialast magistrikraadi Tartu Ülikoolist ning läbib iga-aastaselt rahvusvaheliste valdkonna erialaseltside (nt ESSKA) koolitusi välisriikides. Lisaks tööle peamiselt ortopeediliste probleemidega patsientidega oma kliinikus, on Katre spetsiifilistemaks huvigruppideks lapseootel naised, sportlased ja istuva töö tegijad, nende liikuma saamine, ülekoormusest ja passiivsetest asenditest tingitud vaevuste vältimine.

Advertisement banner