Lektor

Katrin Aava

Katrin Aava

Tallinna Ülikooli kommunikatsioonieriala dotsent, superviisor

Katrin uurib mentorluse, praktikakogukondade ja koostöövõrgustike mõju organisatsioonis, ta on kirjutanud õpikuid mõjutamisest, kõne- ja veenmiskunstist.