• Kristina Lauri

    Kristina Lauri

    SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Dokumendihaldusteenistuse arhiivi juhataja; Dokumendihaldurite Ühing, juhatuse liige

Kristina Lauri on omandanud asjaajamise ja arhiivinduse kutseõppe Tallinna Kergetööstustehnikumis. 1997.-2005.a on töötanud Sotsiaalministeeriumis erinevatele ametikohtadel kantseleis. 2005.-2009.a on töötanud Tööturuametis peadirektori abina. Tööturuameti lõpetamisel on koordineerinud asjaajamise ja arhiivinduse tööde lõpetamist vastavalt kehtivale seadusandlusele, sh ka funktsioonide üleandmist teistele asutusele. 2010.-2016.a on töötanud Statistikaametis referendist peaspetsialistini. Koordineerinud ka uue dokumendihaldussüsteemi kasutusel võttu. 2016. aastast töötab SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla arhiivijuhatajana. Viimastel aastatel on sügavuti tegelenud arhiivide kolimiste, asutuste ajaloo kirjutamiste, lõpetamiste ja korrastamistega, dokumendihaldussüsteemide korrastamistega, metaandmete migreerimistega ja kõike seda nii paberdokumentide kui ka digidokumentidega. Dokumendihaldurite Ühingu liige alates 2013.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt