Lektor

Maarja Mere

Maarja Mere

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse nõunik

Maarja töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis digimajanduse nõunikuna. Tema ametikoha eesmärk on juhtida innovaatilist ja inimkeskset digipööret ning luua piirideta ja õiglane digitaalne ühtne turg. Tema valdkonda kuulub ka andmemajandus, andmete vaba piiriülene liikumine ja andmevahetus kolmandate riikidega. Ta osaleb ka EL andmealaste õigusaktide läbirääkimistes ning siseriiklikku õigusesse rakendamises.

Advertisement banner

Seotud koolitused