• Maarja Mere

    Maarja Mere

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digimajanduse nõunik

Maarja töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis digimajanduse nõunikuna. Tema ametikoha eesmärk on juhtida innovaatilist ja inimkeskset digipööret ning luua piirideta ja õiglane digitaalne ühtne turg. Tema valdkonda kuulub ka andmemajandus, andmete vaba piiriülene liikumine ja andmevahetus kolmandate riikidega. Ta osaleb ka EL andmealaste õigusaktide läbirääkimistes ning siseriiklikku õigusesse rakendamises.

Tagasi eelmisesse vaatesse

Veel samalt esinejalt